Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 416
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0630
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Michaelis Aitzinger

1586.

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTORICA


TEMPORA

SVPPLICES sunt hoc menjc Squcssris digmtas.mliles & cimtates Hollandiaju
ordinibus Zelandia & IristA Lejcessrio.pro meliore quorundam articulomm obserua-
tione decernendajuxtanormam conuemionissu& cmn Pegma nglia init&;&condi

LOCA


tiones delata adminiflrationisgeneralis eidcm Leyccssrio, conseruationemque vetenm
eorumpiiuilegiarumjurium & consuciudinum.QuareLeyceflriusidemjtoflrcnim ex-

'

I

aminatienemsuper eiufmodi iorum petitione habita,qu&damcdixit 1 quidem,adcon

10 f

14 Augult

seruationcm ‘lZgipublic/t,pertinentia,quibus sc ordimtmpetitioni vid.ebatursatissecijse,
dumsuccurreret illis,& auerteret damna Reipublicaper mpeditam nauigationem &
mercium exportationem obuenta.

VER VM tamen ordines deinde conquerunm,possea 2 dolis aduersariorumsuonm

Holladia.


hominum inquietorum,aliud£dittumpriori contrario ab ipso Leyceflrioprcmanassevtvde irraparabile damnumTdgip:accedisset,maxime,quia omnis negotiatio & mercatura

8 8.

Zelannku

%

solita,ab ipsts ordinibus diuerteretfrumentumq; ad eosdem aduehi consuetum alio tras-

z8 August

serretur ,adeo,vt expecianda sstillisrerum omniv.m penuria,& vt dcflitutisuisnauibus
m extremam redigantur miJeriamiPetentes quatenus huic malo medcri Lefcessrius ve-
lit & subreptitium hocsecundum £dittu declarare,viressuaspriori Editto attribuens.

SCIRET enim ipssLeycessrius, omnibujque maniscttum aeperspicuum ejse,quanta
side quantaque cum beneuolcntia,omnes&ssngulissingularumprouinciarum atq\ vrbiu


i'Septembi

ordines&magflratus confoederatijllitts inBelgiumappulssuigratulatifuerintguber-

11 k

Doesburg j

1

nationemque vniuersalem earundem ci detulerint,ex ojjicio qtto Kegina Anglia ob ssn-
gularem illis ac patrtx exhibitam bcneuolentiam,omnem deberent reuerentiam &c.

ACGrediunturhoc tempore 5 valido cum exercitu 15 millmmpeditum,acbis mille
quingentis £quitibus,Angli oppidu Doesburg appellatum,idqueadebpramunt,vt Par-
menssspartim ad Berckum,&munitiones ibidem erettas ,partim etiam m agro Vesa-


lienss& Eurhhijalijsq-, ex locispalantcs.antequa inauxilium conuocaripotuijsentjese

1 k


Doesburgenses Anglis dederent, vndeanimosioresfatti, tsfngli Zutphaniumquoque

Angliaa

c 4-u-

obssdere tcntauerunt.


5 Septebns

PAVLO pofl, 4 proferunturinAnglialitera,quas<JMariaScotiaReginaAnto
nio cuidam Babingtoniosctipssjsefcrebatur 17 Iulijpraterita, adhibenturq-, Secretarij
qtiidam ac alij,qui tessarentur easdem a R eginasuijse exaratas in eum ssnem,vtsese tandema diuturna 19 annorum captiuitate in libertatem ajsereret, modumque inueniret.

15 h


quo Anglia ad (fatholicamssdem interim rcduci, atque b<ercsss inde caluinsiica extir-

Berck.

' 5

paripossct.verum res inseliciter ientatos succesfu carwt, vt infra dicetur.


10 Septeb.

COMprehendunturinterea 5 exjjs,quihominutninternecioniaccedibusapud loc-kerftorjspagum dc quo ssuo loco diximus 3 lul.pr&tereaperpctrati interfuerunt aliquot
quoBonnampuniendi,aduerJo 'Rbenosluuio aduehutur jnter quos al bus tZEthmqua


-, quefuijsdicebaturj

15 g

1 C

BRAEsidiarius milesille rBerkanus,(jelrensis,atq3 is,qui VVachtendonckcuflo-

Gelder,;

6

iySepteb.

diebant iunttis virtbusssmulsecreta quadam machinatione conantur oppidulum Orsea


nuncupatumsibisiibijcere,re autem detetta inde ausugerunt,qui M ursain pratcreuntes
Hispanos obuiam,habent,a quibus insuga deprekensi caduntur,ad centum alij, alij ca-
piuntur inifa Burich oppidum, ab ijsdem Hispanis capti introducuntur 6 catcrissuga
elapsss.<JMoritur 7 tandem Granuellanusille,cum occassone Princcps Auriacus,(Jomi-

14 1

/

21 Septeb.

tesEgmondanus atj HorniusjnBelgio excitajse videntur tragedias,etiamnu in hunc
vsifr diem necdum mninoflopitasjcui, vtfratri Cjermano, lllustris Baro, Fridericus
Fmmanuel Campaneius, Antuerpia vrbis, & &£rarijprafettus,£pitaphiumposuijse
dicitur,dequoinfra

HFNC

Burich


ALEXANDRO FARNESIO LEONEM
loading ...