Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 424
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0642
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
4*4

Michaclis Eyzingcr

15 S 7.

TEMPORA

io May.

TOPOGRAPHICA ATQVE HlSTORICA

9 May.

HIS tamen (mquh)mn obstantibus, Excellentiasuasemper bonucgit, & Aduoca-
tum & Fatronum apud Maiestatem Anglia,postatu veftra T{eft:tamdefolato.Adeo,
vt inter omnesAnglia proceres nemo diligentius illo rem veftram curauerit-,stcut ex Le
gatis veftris iam domum redeuntibttsplenius intelligetis.St hoc intercejsore, Curiasuis
proprijs expensts,viginti hominum armatorum millia in veftrum substdium alendos
gimobtulerat,pratercosqui sub eaiam militant.Atquehacdecausa decrctum eratin
constlio 'JTbsaiestatisad inftantiam & requisitionemlegatorum vestrorum,leyccstriu
ad vos rediturum\Sed magno vestro malojn interitum &pernitiemsuamsponte ruente
rep: Litera ab ordinibus,ad£xcellentiamsuam mijstz, omniujere animos a vobis alienos
reddideruntSrant enim iniurijs referta,habita etiam ab ipsa ‘HRcgina, cui quo<s in ca-
dem verbascripferant,tanto viro indigna,& ingratitudinis plena,vtpote quasyncemm
eius animtim cognoscat,& qubdamore Deisua Maiestatis obediens,religionisquepro-
moucndit apud vos proclitatis causa,pofthabitis Anglia voluptatibus, discrimini vitam
exponere, cum bonorum stuorum iactura,non recusauerit.

1 DEoque & ipfaRegina auxilia vobis oblatajn pendenti ejse voluit; maxime vbi
inteUigeret,parum veftros suis Anglis constdere, & vnius aut duorum noxam atq\ per-
si diam omnibus imputarisoquefattum eft, quod omnes &stnguli de vobis bene mereri
dejperent, tJMitutautem -Jfytaiestas Anglm (somitemde Botiker, magni apud
eam nominis virum,oftensurum, Ordinibus non decuijsejpfossecitm ludere,cumde cm-
nibus ajsliftisPrincipibus,quorum ipsa tutistimum sempersuit resugiu,optimefemper sn
merita\ maxime verbdeseftro ‘jReip:statu, quem desolatum corstrmauit, labantcmque
erexit,etiam tum,cum omnesprincipes de eo iuuando anitnum abiecijsent.

£ Xpostulaturum insuper cum ijs,quod,quem initiostbi gubernatorem belligencra-
lempopofcerunt,eununc,vixsuo honore saluosumsaciledimittant.Quanquam Leyce-
striussuofungens ojsicio, vestram non destnit amare remp: eiq, succurrere, diuino credo
inftinstu,vellenon cejset\decem aut duodecim ad maximum retinentibus, eiq, maleuo-
lentibus. Et ipsa quoque "Regina iustis auditis ordinum defenstonibus,erit vtiquepara.
ta,veftrum Reip.ftatum nimis agrum stftinere, & £cclestas ad ‘Deigloriam ibicostu
tutas tueri; cum necaquumsttjboms cum malis poenam luere,& Remp.propter paucos
perditam iri.QuibusstDco placehitjntellefttmlargietur,vt videantjn quantatnstnt
pracipitaturi pernitiemsuam & Remp. & plebeculamststut Maiestati & Excellentu
non destnant ejfe olstreperi,sed,vt hastenus, rebellespermaneant.

SVMMVS interim Pontisex Sixtus V. (cuius pradeccjsor Piusetiam V. ^ngliaRe-
ginamproscripsttyofam serentemargenteam) AureaRoadonauit lacobam, luliacen-
sem, Cliuensem ac VBergensem Ducijsamsiliam Marchionis Badenss, ad quam hocno-
mine Pontisexssamerarium suumAntoniu CaracciolumDucem Tripaldia,& comitem
Torellum Roma misit DuJseldorsiu,vbi magnisice exceptus, 1 donum,consuetis ceremo-
1 nijs prasentauit 2 eodemfcilicet die, quo,nomine Statuum Llollandta, Zelandia etc. li-
bello,a quodam Consule vltraiestinoGerardojn contemptumsere eortmdem S tatuu edi
to,respondetur.Erat libellus ille plane Apologeticus,qui totus verfabaturindiluendis
septem iniuriarum maculis illi Gerardo iniustis.Primb,quasiindigne LcyccfiriusComes
& cdtrapriuilegia patria, consularem dignitatem ipsiin ditione Vltratestina detulerit
cuTduscoduccnses acRrabantim ibidem talia muneragerere nonpostmt.Praterea.qubd
ldem Cjerardus Regimt Anglia supremu ius illarum regionum obtulerit. Tertib,qubd
exilium quorundamspestatistimoru viroruprocttrauerit.QuartejncarcerationemMa-
gistriPauli rBusijcurauerit.Qmntb,quod priuilegiaeorum vilipenderit.eadcmqj aho-
leuerit.Sexto,qubd mercaturam atsfa nauigationes impediuerit. Septimb denique,qubd
principalemembrum,prelatos mmirmt ZHtraiestime ditionis, ex corstlio exduserit.

QVOMODO

ALEXANDllO FARNESIO LEONEM

loca

l k
Anglia.

5 n

Dusseh

dorp.
loading ...