Deutsches Archäologisches Institut / Abteilung Athen [Editor]
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung — 44.1919

Page: 195
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/am1919/0201
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Register zu 'Heraion von Samos'

195

Atowxog, V. d. iAhi/og Amog 5.
Αωσί/ετ?^', V. d. //dR.og
T?j!g 16.
Α'ωσ^χρστ?^', V. d. ζ//ωτ 31.
Tc^To/()^g, Geschiecht auf Samos 20.
To:,M/o:g 12, 23; — τώτ όσ/ωτ 28.
τάσσω.' τασσο/,ίέτ?? τπ*' Ι^ττ/οχοτ
τότ ^σσίλέσ 25; τώτ ίεσ^'
τίόχωί τεωσο/εετωτ 25; τετο:;γίέ-
TOg εττε 24; τότ ττε'
ε^ττότ τετσ;γεέτοτ ^^οτ^ε^χοτ*
25.
Tardg 32.
Τκτσσ^', V. d. z/iOToo^og 31.
τελείου.' σ()^ατί τελε^ωί 33 στ/-
τελείοτ 43.
Τεσ^ωωτίΜ??'-', Geschiecht auf Sa-
mos 20, 31 f.
τε,εεετο^' 2, 3.
Tip^piog Αίσ[ίσσ()] 36; — ΧσΓσσ()
A^ciOTOg σττοκ()ατω() 38.
τε^ε^ .* 26.
τά τε^εεσ 26.
T/^oydy^g Af(^rr0/^og Φσσ^-
λετε/g 10.
7tTTis' κ^εοτψσο&όροτ 23.
Αί. TiTiOs ζίετκεοτ Tfog 35.
TiTOg Φ/oi^os' 43.
Toxog; TOTg Toxoog 27.
TopiOTcaog 15.
τ^εε/ωό'οε.' ζ/εοτ^σεοετ τ()εε/ω5ο^'
4, 17, 22, 27.
TU. TrvGjog [ThfjiyjxoT T^og Αεχε-
^ωτ 34.
'Y^Ay^og, von Samos 28; — V. d.
.... xr^g, von Samos 6.
Tfog T^g ^OT^^g χαε τοτ 9'ψεοτ
43 vgi. 44.
TiiOTOg 35.
TfraTOg 34, 37.
τπσ^ετέω.* τ[ττ^()ετ?/]σεεε 28.
τίεο^χ^ 26, 27.
ττεοχ^ετο^εσε .* τίεοχ^ετεεσ^σε 17.
τίεο/εψρ'στω .* τπτολ^^ι9^τσε 26.

τ^όΦοτ 23.
Φο^λο^' Tlid^yog 35.
Φσσε^./τ?^' 10.
ε^ετ/εο.* ε/ετ/όττωτ ?)^ώτ 7, 12.
ε/ελ?^χεέ'σε//ζ 39.
Φ//σ7ΤίΓ0^' 5^λε^στε)^οτ 31.
Φ/λίσχο^', V. d. 'jh'xcxTCMOg 30; —
V. d. 1^(σστ03σκθί.' 30: — S. d.
'Λ*χσ/coog 30.
Φ^./σν /^', V. d. Α[ε]σ?σε'λεεζ 29.
Φελo;yd^εyεεεog 43.
^//05'ogog.* mtÄoJogOTCXTOg 41.
Φελoxλ'έ}g ;fCiOT/.OTg —70θλ'/'ωτ (sic)
22.
ε/ε/ο,εεαΦέω 30.
Φελόgετog, V. d. Λσοσ/Tixog Υε^σ-
Tiog 13 A. 1.
^^/0ico:T()ig 41, 43.
Φελοττοε/ε^τ ζ/τε)'(εοε'/χοτ στ^εετ?^-
^og 30.
ε/V/og τοτ ^ciO^Äomg 77τολε^εεε/'οτ
24, 25.
(/'i/oof^aoTOg 39.
Φί/T^g, Münzbeamter von Samos 14;
—, V. d.,MOg aus Samos 12.
Φλσρ/(ί Α'χοεε;7ωτεεετε^ 42.
ÜZl'TOg Φλcεφog '///f^OTOTg 43; sein
Sohn: Φ/Kp'iog 'Zii/f^OTfTg 43.
y^OT^ci^yog 25.
yT/^ der Samier 4, 5, 8, 11, [12],
13, 14; vgi. σττ/(ο.
yT/εεττω 31, 45.
φτλ?^ 17, 30; — ζ/ε^^τρεεφ 9; vgi.
έτεεχλ/^όίο.
AY^/x/^g, V. d. Wm/og ^οττ/TTg
18.
\rio/,g .* ζ^^οτσελ/εε τεεε Aarug 38.
/εεροτοτέω.' χεεροτοτε/Φεφ 26.
Α^σεεφ (ε^ρτλε)) 17, 19.
χελεεεστε^' '/?/[χεφ' έίεε] τω [!ζ/]/ε-
φ[ελτ]σοε[ε?] 9; — Φετωσ^' i7;
vgi. έίτεκλε^όoJ.
^<ρ/^ω 17, 31.
40.
loading ...