Ameisenowa, Zofia ; Bem, Balthasar [Honoree]
Kodeks Baltazara Behema — Warszawa, 1961

Page: 45
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ameisenowa1961/0049
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
PRZYPISY

[1] F. Papee, Aleksauder Jagiellończyk, Kraków
1949, s. 105.

[2] J. Ptaśnik, Codex piciuratus Baltazara Behcma.
Problem autorstwa, »Kwartalnik Historyczny«, 1930,
s. 1—25.

[3] S. S. Komornicki, Pontyfikał Erazma Ciołka,
Kraków 1926, s. 7.

[4] Z hipotezą tą wystąpili: S. Lorentz, Jan Żer-
nicki, twórca miniatur w tzw. Kodeksie Baltazara Behe-
ma, »Biuletyn Historii Sztuki«, XVI, 1954, s.146 nn.,
oraz W. Pociecha, Miniaturzysta Kodeksu Behe-
7)ia, tamże, s. 141; przeciw tej hipotezie Z. Amei-
senowa, Czyim berbem jest herb Szełiga w Kodeksie
Behema?, tamże, s. 315 nn.; Z. Wdowiszewski,
W sprawie herbu Szeliga w Kodeksie Behema, »Biu-
letyn Historii Sztuki«, XVII, 1955, s. 162 nn.,
stwierdza, że jest to herb własny, mieszczański,
a nie herb Szeliga.

[5] K. Estreicher, Behem Baltazar [w:] Polski
Słownik Biograjiczny, I, s. 398 n.

[6] W. R. Ziilch, Frankfurter Kunstłer 1223—1700,
Frankfurt/M. 1935, s. 394.

[7] W. R. Ziilch, op. cit., s. 524.

[8] A. van den Veldćn, Register der Stadt Fran-
kenthal, Frankenthal 1911.

[9] S. Arnold, Podłośp gospodarcze i społeczne polskie-
go Odrodzenia, Warszawa 1954, s. 51 nn.

[10] J. Ptaśnik, op. cit., s. 6.

[11] Z. Ameisenowa, Rękopisy ipierwodruki Biblio-
teki Jagiellońskiej, Kraków-Wroclaw 1958*.

[12] E. Chwalewik, Zbiory polskie, I, Kraków-War-
szawa, 1926, s. 214.

[13] Ch. de Tolnay, Hieronymus Bosch, Bale 1937,
s. 13.

[14] Yerzeichnis der illuminierten Handschrijtcn in Oster-
reich, N.F., II, nr 507, nr 231, tabl. XXXIX i XL.

[15] A. de Longperier, »Journal des Savants«,1875,
s. 306 nn.

[16] Katalog wystawy »Exposition Saint-Louis a la
Sainte Chapelle«, Paris 1960, nr 112.

[17] F. Feldh aus, Die Technik der Antike und der
Mittełałters, Berlin 1931, s. 334 n., 381.

[18] A. Woltmann, K. Woermann, Gescbichte der
Malerei, Leipzig 1878, II, s. 123.

[19] L. Lepszy [w pracy zbiorowej:] Kraków,
»Rocznik Krakowski«, VI, 1904, s. 214 nn.

[20] W. Terl ecki, Studia nad miniaturą polską pocz.
XVI w., »Spraw. Tow. Nauk. Lwowskiego«, 1930,
s. 15 nn.

[21] W. Tcrlecki, ep. cit., s. 17.

[22] A. Schramm, Der Biłderschmuck der Friihdruk-
ke, II, Leipzig 1920, fig. 703.

[23] S. Kot, Nationum proprietates, »Oxford Sla-
vonic Papcrs«, V, 1955, s. 14 nn.

[24] K. Estrcicher, Miniatury Kodeksu Bebema oraz
ich treść obyczajowa, Kraków 1939.

[25] F. Winkler, Der Krakatier Behaim-Codex,
Berlin 1941, s. 4 n., 61 n.

[26] M. L ehrs, Geschichte und kritischer Katalog des
deutschen, tiiederlandischen... Kupjerstichs im 15. Jahrbun-
dert, Wien 1908 in. VIII, K. 271/1.

[27] »Scriptorium«, VI, 1952, s. 279, 283, tabl. 29.

[28] G. van der Osten, Das Friihwerk des Hans

*W tej publikacji znajdzie czytelnik pełną bibliografię prac dotyczących Kodeksu Behema

45
loading ...