Apian, Petrus ; Amantius, Bartholomaeus
Inscriptiones Sacrosanctae Vetvstatis [vetustatis]: non illae quidem Romanae, sed totius fere orbis summo studio ac maximis impensis ... — Ingolstadt, 1534 [Cicognara, 3095] [VD16 A 3086]

Page: 2
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/apian1534/0006
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

AROLVS QVINTVS
iDiuina fauentc clementia Rottianorum Imperater, August us,
ac Germania:, Hispaniaru, Vtriusq? Sicilix, Hierusaleni, Hun
jgarias» Dalmatias, Croatia: 5cc ♦ Rex, Archidux Austria^Dux
!|Burgundia:, Brabantise &cet* Comes Habspurgi, Flandriar3
1 Tyrolis &ce, QVVM multis iam annis HonorabiIis,Doci:us,
j noster 5c ImperiiSacrifidelis diledtus Petrus ApianusLeysni*
censis, Mathematicus Academias Ingolstadiensis, Vir singuiari
Lvirtute 5c doCtrina prarditus, cum optimis Autoribus quoridie
jjdiligenter & syncero animoexcudendis^tum miro ingeniO no*
uis inucniendis, quibus mathematu perdiscendorum studiosis consularur, operamjahorem,
studiumg? summum adhibuerit, 5c nunc proxime non tantum magnos labores sustinuerit, scd
&graues sumptus fecerit, in venerandae vetustatis monumentis publicandis, quo opere., dubi
tari potest, an quiccj vel vtilius, vel dele&abilius post Iongam hominum memoriam ardittina
foerit, Iscjp veritus, nesua hax industria , 5c Iabor, eorum atmulatione, qui ahorum industris
ad suum commodum abutuntur, sibi frau di sit, Ideo a nobis suppliciter petiit , vt eam rem no
bis curandam sumeremus, Hos igitur, qui Iiterarum, & omnium bonarum artium studiosas
ha&enus semper benigne 5c fouimus ik amplexati sumus,in eiusde Apiani preces bene asse£i&
considerantes 5c perpendentes, quantum hac sua industria profuerit,& in posterum prcdesle
possit studiofis omnibus* Prarterea quanti eius labores constiterint^in efTingendis pcrpcmo
bonis Autoribue, & suo exingenio elaborandis subinde nouis operibus, Cognoicentes 5c
quanta diligentia insudauerit iinprimendis Sacris illis vetustatibus, vt Iiteris in chalybem doci e
elegantercg incisis, quamemendatissime in publicum exirent, necno quantum exposuerit, 5c
adhucexponat in eam prouinciam, Itaq? vt possit, quemadmodum ccpit, pergere, 5c deinde
vtiiiores rerum vsus 5c indagare 5c expromere, 5c vt indies spe honefti lucri, 5c tot tantisquc
suis Iaboribus digni, excitetur. Eidem Petro Apiano hoc nostrum priuilegium clemenrer co
tulimus, prsebuimus, & pntibus literis conferimus, acpraebemus: autoritate nostra Cxsarea,
serio inhibentes, nequisqjalius, practer praefatum Petrum Apianum in vniuersis ditionibus,
terris, v->iuitatibus, Municipiis, Coloniis, Metrocomiis, atq? aliis Iocis nostris mediate vel im
mediate Romano Imperio subiedtis, hgcc veterum monumenta ah eo nunc ardita, 5c alia in
posterum ardcnda, per Quindecim annorum Spacium a tempore primae publicationis eoru
imprimere, imprimiue mandare, siue in eadem, seugrandiuscula^ minusculaue forma, iisdem
ue chara&eribus excudere, vel per se, vel per alios pratsumat, aut in Iocis sacro Romano Itn
perio subietftis venundare,quocugj modo, quatenus pcena grauissimse indignationis nostrar>
tum amisfionis omnium librorum ,quos pra:dic~to Petro Apiano in compensationem detri ^
nienti adtribuimus 5c concedimus, 6c porro dccem Marcharum auri puri, partim frsco nostro
Imperiali, partimpramominato Petro Apianointegre, 5c citra omnem remissionem exoluen
darum,cupit Cuitare ; Atcjmuic pcena: obnoxios statuimus etiam excussores (si de his notum
fit,&iurisdiftioin illos competat;simul etiam venditores,importatores occultos vei publicos
distra&ores,atc£ vniuersis 5c singulis Typographis»BibIiopoIts, aliisq?,cuiuscunc]3 ordinis ho
mmibus,nobis 5c sacro Imperio subieclis mandamus,vt hanc gratiam & conceiTionem ncstra
pbseruent^curentcp obseruandam inuiolabiliter, Denic^ pro consequendo effeclu maiore,,de^
creti inhibitioniSjCuius nostrac,quoties opus fuerit^ 5c prarsentium nostrarum vigcre requili
ti fuerint,omnifauorc, Aauxilio suffragemur eidem Petro Apiano, seuabeo mandatum ha»
bentibus,quatenus pcenas prarenarratas incurrere verentur* In contrarium facicntibusno ob
stantibus quibuscunqj, In quorum omnium fidem 5c testimonium pracfentcs manu nostra sub
scriptas sigilli nostri Imperialis munimine iussimus roborari*Datum inciuitate nostra Carsa^
rea Augusta^, Sexto die mensis lanuarii, Anno Domini M* D* XXXIIIL Imperiinostri.
teinaoquarto, EtRegnorum noftrorumdecimoodlauo#.


s - v
loading ...