Apian, Petrus ; Amantius, Bartholomaeus
Inscriptiones Sacrosanctae Vetvstatis [vetustatis]: non illae quidem Romanae, sed totius fere orbis summo studio ac maximis impensis ... — Ingolstadt, 1534 [Cicognara, 3095] [VD16 A 3086]

Seite: XXV
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/apian1534/0071
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


_XXV.
DOCTISSIMIS _ATQVE CLARISSIMIS BONA&VM AR*
tium prosessbribus Bartholomeo Amantio Poeta: CxsareO j & Petro
Apiano Mathematico insigni Ioannes Choler August. S. P, D.
N,VT TANDEM FIDEM MEAM LIBEs
rem,qua: fum pollicitus vetustatis veneranda: monu^
numenta vobis transmitto, eo animo & confilio y vt
communi studiosorum vtilitati confulatur. Ego enim
is sum, qui nihil ta carum & preciosum apud mc ha^» j
beo,quod no cupiam vcl vltro in commune coserre, I
modo intelligam,id bonis 5c ftudiofis profutu$:, quu i
vixaliud viro bono ta indignum cfle ccnfeam, quam i
velle occultare, quod prodeflc £< iuuare pofsit pluri^ V
mos^At v ldemus hac noftra artate nimis v bcrem,ho*
rum mortalium, proucntum, qui fub modio abscon*
dunr,quodiuxta Euangelicam fcntentiam,fupra mon
tem penere,& in Iucem proserre debuerant, atcj adeo in confellb cft, multos optimos
autores hodiepassim dcfiderari, & a tineis rodi, q? qui cos pofsidcnt& in occulto re^
tinent,bonis& ftudiofis inuidcant, Quod quam fit illaudatum & flagitiofuni atcp adeo
sordidi&obiedtianimi,nemoeftquinonvideat,quandoquidcm non foltim nobis
ipfis nati fumus,imo ad hoc maxime nati, vt alii aliis profint, cV vt communes vtilitates
inmedium conferamur,dando & accipiendo humanam focietatem foucarmLs. Venim
vt ad rem noftram redditum faciam, has vetuftatis infcriptiones ea fide & diligentia
exfcriptas vobis mitto, qua ab archctypo deprompta: funt,vcftrum crit darc op:ram,
vtparicura&c ftudioexcudantur. Namlacpius compcrtum cft, non fmc bonorum au*
torum iaftura & dctrimento, optimos quofq? hbros ardcllionum lftorum temc; itate
efle corruptos,Dum illi, quod ignorant aut no intdligunt^corrigcrc conanrur.Quod
quidem ne nobis in hoc operccontingat,eo diligentiorecura pnccaucndum crit,quo
& maius verfatur prriculum. Nam li in ahqua lftarum infcriptionum,vel vna quidcm
immutareturliterula,palam eft,omnem mox amitti gratiam, c\.rrrirccontinuo, quod
crat doftrina: eruditionis pra:cipuum,Habcnt fanc , v ctufta: cte infcriptioncspro;
priumfere cataleftum,notaspecuIiarcs>Y certu dicendi gcnus, in quo ncc orthogra*
phianec aIia:gramaticoriim leruantur Icges» Dcnicp Iitcrarum formam non raro pro
temporum ratione mutatam,quibus omnibus subindenon artatum modo,scd & loco^?
rum mutatio cV prouinciarum diucrfitas deprchcnditur» Quum alitcr Italica quam
Germanica expressa sint Epitaphia, alitcr itcm Illiricanuam Hifpanica , alitcr Gallica
quam Pannonica, quod diligenti rcrum antiquarum obseruatori continuo obuiam
erit & cognitu facilc. Ego autem in prsesentiarum ca Epigrammata folum vobis mifi,
Qua:in Infubria&Cisalpina Gallia habcntur.Reliqua ItaIi«,cVipfius vrbis Romse,
atcp adeo patria: noftra:,& reliqua Germania: consulto prxtcrmifi, ptrfuafus , carum
aliundevobis eflecopiam»{Tria Epitaphianuncjanteainluccm profccla adiicicnda
Auguftenfibus,adiunxi,eo <j> egrcgiasint,pra:tcrmittenda non putaui. Pergitc igitur
Bonis auibus (vt iara pridcm ccepiftis ) rem Iittcrariam prouchcre & communi vtia
litati confulitejnituri gratiam non vulgarcmapud Antiquitatis ftudiosos, littera*
rumq» amatorcs vniuerfos.Chriftusopt. Max. ccepta vcstra , cum sruge, fortunet,
Valcte, DaM Augusta: kal.Nouembr, M. D. XXXIII.
D
loading ...