Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 45
DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0053
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
domácím ludovým umelcom Jánom Kuricom
z Klubiny podlá návrhu nitrianskeho sochára
Bartolomeja Minicha.23
III
Nákladná stavba kostola spotřebovala značné
množstvo peňazí a tak sa v 18. storočí na vnútorné
zariadenie kostola mnoho nedostalo. Millerov plán
předpokládal sedem oltárov, okrem hlavného
po dva v každom poli lodě. Pre nedostatok pro-
striedkov namiesto plánovaných siedmich oltárov
bolí postavené len tri, hlavný oltář a dva oltáře
v strednom poli lodě. Okrem hlavného oltára,
ktorý kostolu daroval roku 1782 myšlenický farár
Dlabáč, všetko ostatné vnútorné zariadenie,
potřebné pre prevádzku kostola, bolo v poslednom
desaťročí 18. storočia objednané u róznych maji-
telov v oblasti západného Slovenska a financované
z vlastných príjmov kostola. Oltář sv. Antona
Paduánskeho pochádza z roku 1797 a podlá
archívnych záznamov stavalo ho pat trnavských
majstrov. Oltář sv. Mikuláša pochádza z roku
1802;24 zdá sa, že ho sta váli tí istí majstri, ktorí
vyhotovili oltář sv. Antona, lebo oba oltáře majú
rovnakú architektům. Lavice z červeného smreku
vyhotovil Krištof Laur z Mošoviec roku 1795,25
kazateïnicu traja nitrianski majstri26 roku 1796,27
organ Ján Pažický z Kaj ca roku 1797,28 krstitel’-
nicu s plastikou Kristovho krstu Jozef Točkovič
z Rajca roku 1810.29
Na Millerovom projekte je hlavný oltář nakresle-
ný ako volutová architektúra so soškou ranoba-
rokovej Madony, ktorá bola v 18. storočí vo velkej
úctě ako zázračná socha. Nebol to závázný návrh
na vyhotovenie oltára, pre nás je však významný
preto, lebo ukazuje záměr investora umiestniť
sochu Madony na hlavný oltář. Póvodný hlavný
oltář nového kostola darovaný farárom Dlabáčom
vyhotovili v Bratislavě a odtial ho previezli
do Višňového.30 O podobě oltára nevieme nič
určitého, lebo bol v nasledujúcom storočí pod-
statné změněný; vieme len, že oltárnym obrazom
bol obraz Navštívenia Panny Márie, ktorý je aj
na dnešnom hlavnom oltáři a pravděpodobně
9. Kazatelnica vo Višňovom z r. 1796.
10. Krstitelnica vo Višňovom z r. 1810.45
loading ...