Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 60
DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0068
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Súpis ilustrácií Vincenta Hložníka
(roky 1940 — 1960)

Poznámky k metócle súpisu
Súpis knih ilustrovaných Vincentom Hložníkom ob-
sahuje v súlade s umělecko-výtvarným hodnotením
práce z rokov 1940—1960. Vznikol na základe diplomo-
vé j práce z roku 1961.
Kedže katalógy knižných fondov v čs. knižníciach sú
zatia! len vo výnimočných prípadoch spracované aj
podlá ilustrátorův, bol som pri súpise odkázaný zvačša
na údaje slovenských a českých vydavatelstiev v tirá-
žach a na iné pomocné pramene.
Súpis som usporiadal abecedne podlá knižných vydaní
a rokov, ako ich umelec značil na origináloch. Prevažnú
část svojich ilustrácií Hložník značí takto: h, vh, vh.,
v.H., hložník, Hložník, vHložník, v.Hložnik, připadne aj
ináč a k značke pripája na niektorých ilustráciách, na-
příklad na prvej alebo častejšie na poslednej, rok, niekedy
i mesiac dohotovenia. Neznačené ilustráeie som zařadil
do súpisu podlá roku vydania publikácií. Do súpisu som
zařadil iba tie knihy, v ktorých vydavatelstvo označilo
v tiráži, na záložke alebo inde, že ich ilustroval Vincent
Hložník.
Súpis obsahuje: měno autora a názov knihy, formát,
počet vydaní a číslo dielu (pri viacz vážkových knihách),
vydavatela, rok vydania, edíciu a číslo zväzku, názov
tlačiarne a měno upravovatela. Ďalej súpis obsahuje:
druh a počet ilustrácií, farebnosť, techniku, spósob tlače
a knihařského spracovania. Uvádzam len taký opis
techniky, aký umožňuje reprodukcia originálov.
Používám nasledujúce skratky: MS = Matica sloven-
ská, SSV = Spolok sv. Vojtěcha, PBSJ = Posol božského
srdca Ježišovho, k. n. s. — kumulatívna národná správa,
SVKL = Slovenské vydavatelstvo krásnej literatúry.
Tlačiarne SNI* = Slovenského národného povstania,
SNKLHU = Státní nakladatelství krásné literatury,
hudby a umění.
1940
1. Sofokles: ANTIGONA 8°
Vydala MS v Martine, 1940. v edícii Knižnica Slo-
venských pohladov, zv. 68. Vytlačila Nová kníh-
tlačiareň v Martine.
Obálka (farebná kresba a sádzané písmo). Kníh-
tlač, brož.
2. Ján Medník: OZUBENÝ ČAS 8°
Vydala MS v Martine, 1940, v edícii Knižnica Slo-
venských pohladov, zv. 70. Vytlačila Nová kníh-
tlačiareň v Martine.

Obálka (farebná kresba a sádzané písmo). Kníhtlač,
brož.
3. J. A. Gončarov: ÚŠUST (I., II., III. zväzok) 8°
Vydala MS v Martine, 1940, v edícii Překladová
knižnica, zv. 16., 17., 18. Vytlačila Nová kníhtla-
čiareň v Martine.
Obálka (farebná kresba a kreslené písmo). Kníhtlač,
brož.

1941
4. John Knittel: VIA MALA (I., II., III. zväzok) 8°
Vydala MS v Martine, 1942, v edícii Překladová
knižnica, zv. 19., 20., 21. Vytlačila Nová kníhtla-
čiareň v Martine.
Obálka (farebná kresba a sádzané písmo). Kníhtlač,
brož.

1942
5. Jozef Horák: LEGENDY 8°
Vydala MS v Martine, 1942, Vytlačila Neografia
v Martine.
Obálka (kresba a sádzané písmo), vigneta, frontispic
(kresby), 6 nakreslených iniciálok, 6 celostranových
ilustrácií (kresby). Kníhtlač, brož.
6. Hermann Sudermann: PANI STAROSŤ 8°
Vydala MS v Martine, 1942, v edícii Překladová
knižnica, zv. 26. Vytlačila Neografia v Martine.
Obálka (farebná kresba s fotomontážou a sádzané
písmo). Kníhtlač, brož.
7. Henryk Sienkiewicz: QUO VADIS? (I., II., III.
zväzok) 8° (vydanie prvé)
Vydal SSV v Trnavě, 1942, v edícii Svět, zv. 4.,
5., 6. Vytlačila Kníhtlačiareň SSV v Trnavě.
Obálka (farebná kresba a sádzané písmo), v každom
zväzku po 20 celostranových ilustrácií (kresby).
Kníhtlač, brož.
8. Henryk Sienkiewicz: QUO VADIS? (I., II. zväzok) 8;
(vydanie druhé)
Vydal SSV v Trnavě, 1948, v edícii Svět, zv. 4.,
5., 6. Vytlačila kníhtlačiareň SSV v Trnavě.
Ilustračné vybavenie ako pri prvom vydaní. Celo-
stranové ilustráeie sú rozdělené do dvoch zväzkov.
Kníhtlač, brož.
9. F. A. Ossendowski: V ŘÍŠI MEDVEĎOV 8°
Vydala MS v Martine, 1942, v edícii Dobré slovo,
zv. 73. Vytlačila Neografia v Martine.

60
loading ...