Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 133
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0329
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
potom rozoberá ďalej a píše:
,,Herauswurf von weiteren sechszehn Stu-
dierenden und Einsetzen von Polizeigewalt
gegen die beim Mittegessen in der Kantine
beratenden Bauhäusler . . .
končí :
, .Keiner der beteiligten Meister weder Mies,
noch Kandinsky Albers ist Fascist. Indem sie
aber den fascistischen Druck weichen und das
Haus den Erfordernissen des Dritten Reiches
anpassen unterstützen sie in Wirklichkeit den
Fascismus."
Žial, je pravdou, že roku 1932 to bolo už tak
daleko. 21. januára sa prvý raz hlasovalo na návrh
poslanca NSDAP Hoífmanna o rozpuštění vtedy
este len mierne titulovanéj ,,nemeckej budovy" ...
Parlamentný boj okolo Bauhausu trval ešte me-
siace a skončil sa 22. augusta 1932, keď už boli
nacisti v anhaltskej, vtedy štátnej a nielen mestskej
vládě vo vačšine. 20 hlasov bolo proti, sociálni
demokrati sa zdržali hlasovania, báli sa, že keby
boli za, stratili by hlasy pri volbách, teda kom-
promis. A z tých 5 hlasov za 4 boli komunisti
a jeden vtedy naozaj statočný, v boji o Bauhaus
do konca vytrvalý, pokrokový Bürgermeister
Hesse. Teda len komunisti a Hesse sa ukázali
ako konzekventní obhájcovia uměleckého po-
kroku a demokracie, ktoré Bauhaus reprezentoval.
Tieto volby predchádzala velmi intenzívna
fašistická propaganda proti Bauhausu s heslami:
,,Die Bauhaus Ungeheuerlichkeiten! ,,Dessau
erwache!!!" Gegen Hesse und Bauhaus!!" a i.
Na predvolebných plagátoch uvádzali 13 bodov,
ktoré slubovala NSDAP po převzatí moci plnit.
Medzi nimi aj likvidácia žido-bolševického Bau-
hausu. Tento bod naozaj splnili medzi prvými,
lebo ho bolo najlahšie uskutočniť. Ako bolo
s o statnými 12 slubmi, poznáme z historie.
Musíme sa však ešte vrátit k době jestvnjúceho
Bauhausu, konkrétné do školskej menzy, kde právě
študenti rokujú o neblahých udalostiach, ktoré som
vám podala radšej slovami Weltbühne, aby to
bolo vieryhodnejšie.
Situácia študentov na Bauhause sa zhoršila najma
v bodoch:
zvýšenie školského poplatku, čiastočné zrušenie
výrobnej práce v dielňach,
čiastočné anulovanie práv študentov,
čiastočné anulovanie ich zodpovednej spolu-
práce pri rozvíjaní Bauhausu a s tým súvisiace

častejšie vylúčenie z rokovania školy o zásadných
otázkách, čo bolo dovtedy štatútom zaručené.
Keď sa k tomu přidružili aj vylúčenie a vykázanie
študentov zo školy a štátu, už spomínaný protitlak
vyvrcholil.
Počas oběda v menze sa o ničom inom neho-
vořilo, bola čulá diskusia a ešte čulejšie rozhořče-
me. Dávno uplynula normálna obedňajšia pře-
stávka, ale ani jeden z přítomných neodišiel.
Diskusia spontánně přešla do tichej manifestácie
a potom do jednotné j odborovej a politickej schůdz-
ky. Ako horiaca zápalka do pušného prachu, tak
zapůsobila výzva riaditel'a Miesa van der Rohe,
tlmočená poslom v osobě Lily Reichovej, vedúcej
tkáčskej dielne a jeho sekretariátu, aby študenti
ihned' opustili kantínu. Ako odpověď sa žiadalo,
aby riaditeí prišiel osobné s námi prerokovat
všetky otvorené otázky, a tak pomohol ich v po-
koji riešit.
Posol odchádza, čoskoro sa vracia bez riaditel'a,
ale s tým ostrejšou výzvou, ba hrozbou: riaditeí
nemůže příst a ešte raz žiada rozchod, v opačnom
případe hrozí přivoláním policie. Myslim, že výbuch
bol oprávněný a rozhořčené výkřiky ,,Tak pro-
síme!!!" tiež. Ale nikomu sa nechcelo verit, že sa
také niečo může stát.
Na schôdzi sa rozhodlo žiadať:
1. Znovuuznat všetky pošliapané študentské
práva. V prvom rade znovuuznat zástupcov
študentov v kolégiu vedenia.
2. Manifestačne vyhlásit solidaritu s vylúčenými
a vykázanými študentmi.
Po prípadnom neuznaní žiadostí navrhuje sa
štraj kovat.
Čo to znamenalo na Bauhause? Koncom se-
mest.ra štrajk? Viac, ovela viac, ako len nechodit
na přednášky. To by málo ďalekosiahlejšie ná-
sledky. Vieme, že na Bauhause sa semester ne-
končil skúškami, ale každý študujúci musel podlá
svojho odboru buď individuálně, alebo v rámci
dielne vystavit najlepšie svoje práce. Táto vý-
stava slúžila na zhodnotenie jeho úrovně a pro-
spěchu a rozhodovala o jeho ďalšom postupe.
Zároveň to však bývala událost, ktorá ovela
překračovala rámec školy. Na výstavu mesiace
čakali a chodili priemyselníci a podnikatelia, aby
uskutočnili výběr nových modelov a návrhov
a obnovili alebo uzavřeli nové zmluvy. Teda
závažná vec školy, města, štátu, a nielen študentov.

133
loading ...