Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 234
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0240
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Sartori, Jozef, sochár (Bildhauer), 14.
júla 1775 sa uvádza s manželkou Magdalénou
při krste svojej dcéry Magdalény. Krstní
rodičia: Rumelius Schöpf, krajčír, s manželkou
Magdalénou. J. Sartori býval v tom čase na
Špitálskej ulici (MP fary sv. Martina).
Schabratzky (Schrabatzky, Szabratzky),
Sebastián, pozlacovač, maliar (Vergolder,
inaurator, pictor), 18. júla 1775 sa uvádza
s manželkou Zuzanou pri krste svojej dcéry
Roziny. Krstní rodičia: Jozef Majer, taba-
čiar, s manželkou Magdalénou. S. Sabratzky
býval v tom čase na Vysokej ulici (MP fary
sv. Martina). — 19. augusta 1778 sa uvádza
s manželkou Máriou Zuzanou při krste svojej
dcéry Márie Terézie. Krstní rodičia, Jozef
Mayr, měšťan a tabačiar, s pannou Alžbětou
Mayerovou (MP fary sv. Martina). — 3. ja-
nuára 1783 sa uvádza s manželkou Zuzanou
při krste svojej dcéry Juliany. Krstná matka:
Helena, manželka Jozefa Mayera, tabačiara.
5. Schabratzky býval v tom čase na Vysokej
ulici (MP fary sv. Martina).
Schauíf, Ján Nep., profesor kreslenia
a architektúry na normálke (in Scholis
Normalibus Professor der Zeichnung, Re-
gius Mgr. Architectura in Scholis Nationalibus
architectonica Professor in Schola Normalii),
9. októbra 1781 sa uvádza s manželkou
Magdalénou pri krste svojej dcéry Terézie.
Krstní rodičia: Anton Steiner, měšťan a sed-
lář, s manželkou Katarínou (MP fary sv.
Martina). — 23. novembra 1782 sa uvádza
s manželkou Magdalénou pri krste svojho
syna Antona Adama. Krstní rodičia: Anton
Steiner, měšťan a sedlářsky majster, s man-
želkou Katarínou (MP fary sv. Martina). —
6. apríla 1784 sa uvádza s manželkou Magda-
lénou pri krste svojich dětí — dvojčiat
Ignáca a Magdalény. Krstní rodičia: Anton
Steiner, měšťan a sedlář, s manželkou Kata-
rínou. J. Schauff býval v tom čase v meste
(MP fary sv. Martina).

33. Juraj (Karol) Merwill? Plastika anjela
z náhrobníka generála Grawa, okolo 1790,
pieskovec32. Peter Brandenthal, Kazatelnica v tzv.
malom ev. a. v kostole v Bratislavě
s reliéfom Podobenstva o rozsievačovi,
1777— 1778

a zlatotepec. J. Schkeer býval v tom čase na
tzv. Neudorffergasse (MP fary sv. Martina).
Schmidelíus, Daniel, maliar (Kunstmah-
ler), 2. septembra 1735 sa uvádza s manželkou
Annou Máriou pri krste svojej dcéry Zofie
Kataríny. Krstní rodičia: Matej Pauer st.,
měšťan, kaligraf, s manželkou Annou Máriou
(MP ev. a. v. fary).
Schmidt (Schmitt), Ján, pozlacovač (inau-
rator), 14. mája 1779 sa uvádza ako kmotor
pri krste Jozefa, syna měšťana a obuvnického
majstra Jána Steltzera. a jeho manželky
Terézie (MP fary sv. Martina). — 26. sep-
tembre 1785 sa uvádza s manželkou Julianou
pri krste svojej dcéry Anny Judity. Krstní
rodičia: Andrej Supět, měšťan, ekonom
města, s manželkou Juditou. J. Schmidt
býval v tom čase na Špitálskej ulici (MP fary
sv. Martina).
Schmidt. Ján Štefan, arcibiskupský ná-
hradník (olitor Archi-Episcopalis), 4. feb-
ruára 1739 spolu so stupavským richtárom
Šebastiánom Hannekampom, medotepcom
Jánom Mayrom a pivovarníkom Jozefom
Führerom svedok pri sobáši stupavského
sochára Jána Rezbarika s Katarínou Jändlo-
vou, dcérou Šimona Jändla, výrobců krabíc
na bratislavskom hrade, a jeho manželkj'
Alžběty (MS fary sv. Martina).
Scholdt, Peter Pavol, pozlacovač (inaura-
tor), 23. juna 1773 sa uvádza s manželkou
Teréziou pri krste svojej dcéry Márie Anny.
Krstná matka: panna Jozefa Kévová (MP
fary sv. Martina).
Scholjom, Ján, vyšívač zlatom (Guldt-
stücker), 19. novembra 1738 spolu s kance-
listom města Bratislavy Jánom Michalom
Paindlerom a obuvníkem Jánom Valentí-

Scherine, Mikuláš, maliar z Holíča (pictor),
27. septembra 1785 sa uvádza s manželkou
Jozefou, ktorá s ním přišla do Bratislavy
a tu porodila, pri krste svojich dcér — dvoj-
čiat Terézie a Františky. Krstná matka:
Terézia, dcéra pisára (?) Karola Mailingera.
M. Seberme býval v tom čase na Vydrici
(MP fary sv. Martina).
Schger (Schgör, Skeer, Schlier?), Ján Bapt.,
maliar, pozlacovač (pictor, inaurator, Ver-
golter), 8. augusta 1777 s manželkou Teréziou
kmotor pri krste Terézie Alžběty, dcéry pan-
ského sluhu Juraj a Folia a jeho manželky
(MP fary sv. Martina). — 17. augusta 1777
s manželkou Teréziou kmotor při krste
Andrej a Jozefa, syna sedlářského majstra
Jozefa Nebeho a jeho manželky Terézie (MP
fary sv. Martina). — 27. augusta 1779 sa
uvádza s manželkou Teréziou pri krste svojej
dcéry Márie Magdalény. Krstní rodičia:
Pavol Stoller (Stohler?), zlatotepec a měšťan,
s manželkou Magdalénou. J. Schger býval
v tom čase v meste (MP fary sv. Martina). —
5. juna 1781 sa uvádza s manželkou Teréziou
pri krste svojho syna Pavla. Krstný otec:
Ján Pavol Sthuhler, měšťan a zlatník (?).
J. Schger býval v tom čase na Schondorfskej
ulici (MP fary sv. Martina). — 26. marca
1783 sa uvádza s manželkou Teréziou pri
krste svojho syna Jána Nep. Krstní rodičia:
Ján Pavol Stuhler, zlatotepec, s manželkou
Magdalénou (MP fary sv. Martina). — 13.
decembra 1784 sa uvádza s manželkou
Teréziou pri krste svojej dcéry Márie Lucie.
Krstný otec: Ján Pavol Stuler, měšťan

nom Pajerkom svedok pri sobáši lakýrníka
Teofila Pielicha s Annou Máriou, dcérou
viedenského měšťana a obuvníka Andreja
Puppelhuebera a jeho manželky Zuzany
(MS fary sv. Martina).

34. Neznámy autor, Náhrobok s postavou
trúchliacej ženy, okolo 1790, pieskovec


234
loading ...