Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 235
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0241
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile


35. Juraj Karol Zilak, Csomov palác na Hviezdoslavovom nám.
č. 13 v Bratislavě, okolo 1778

36. Matej Höllrigl, Tzv. Mirbachov palác na Diebrovom nám.
č. 8 v Bratislavě, okolo 1768—1770

Schoiner (Sihomer? Sihamer?), Ján Jakub,
maliar (pictor), 3. mája 1737 sa uvádza s man-
želkou Barborou Katarínou ako kmotor při
krste Barbory Kataríny, dcéry pozlacovača
Jána Freszingera a jeho manželky Eleonory
(MP fary sv. Martina).
Schön, František, maliar (pictor), 14.
mája 1785 sa uvádza s manželkou Mariou
Annou při krste svojej dcéry Márie Anny.
Krstná matka: vdova Mariana Heihslová.
F. Schön býval v tom čase na ,,Stockstrasse“
(MP fary sv. Martina). — 12. januára 1796
sa uvádza při smrti svojho 12-ročného syna
— študenta Františka (MZ fary sv. Martina).
— 4. januára 1798 sa uvádza s manželkou
Annou ako kmotoi- při krste Anny, dcéry
kramára Václava Quasnitsku a jeho manželky
Anny, rod. Schurovej (MP fary sv. Martina).
— 25. júla 1798 sa uvádza s manželkou
Annou ako kmotor Jakuba Františka Xav.,
syna výčapníka Jána Juraja Steckhartha
a jeho manželky Moniky, rod. Kocherovej
(MP fary sv. Martina).
Schön, Tadeáš, pozlacovač (inaurator),
15. augusta 1798 sa uvádza s manželkou
Teréziou, rod. Szemszöyovou při krste svojej
dcéry Márie Jozefy. Krstní rodičia: Osvie-
tený pán Vendelín Salix, pálffyovský účtov-
ník, s manželkou Klárou. T. Schön býval
v tom čase na tzv. ..Grösslingu“ (MP fary sv.
Martina). — 21. apríla 1800 sa uvádza pri

smrti svojej 19-mesačnej dcéry Jozefy (MZ
fary sv. Martina).
Schreiber, František Kristián, kamenár
(lapicida, bürgerl. Steinmetzmeister), 21. júla
1732 spolu s robotníkom Bartolomejom
Galom svedok pri sobáši vdovca Jána Juraja
Otha, rodáka z Hamburgu, so Zuzanou
Schreinerovou (MS fary sv. Martina). —
26. mája 1733 spolu s hodinářským majstrom
Františkom Haidom svedok pri sobáši kraj-
číra Václava Kelltvicha s Agatou Teschlovou,
póvodom z Francúzska (MS fary sv. Martina).
— 1735 dostal za práce na kostolnej bráně
(?) a za murárske práce v dóme sv. Martina
podlá položky č. 54 1 zl. 80 gr. (Kniha kos-
tolných účtov dómu sv. Martina, 1735— 1736,
s. 39. sign. EC 35). — 27. októbra 1737 sa
uvádza s manželkou Annou Katarínou při
sobáši svojej dcéry Kataríny s Leopoldem
Blabom, krajčírom a mešťanom z Podhradia.
Svedkovia: František Bortemhauser, měšťan
a murár, Ján Walter Hoffmann, měšťan
a krajčír, Matej Krol, kamenársky majster
a Wolfgang Blab, měšťan a obuvník z Pod-
hradia (MS fary sv. Martina). — 1738 dostal
za dojednané práce podlá položky č. 78 11 zl.
25 gr.; podlá položky č. 79 za búranie 11 zl.
(Kniha kostolných účtov dómu sv. Martina,
1737 — 1738, s. 83, sign. EC 36).
Schreiberová, Anna Katarina, kamenárka
(bürgerl. Steinmetzmeisterin), manželka už

uvedeného?, 1735 dostala za práce na oltáři
podlá položky č. 51 8 zl.; podlá položky č. 52
za práce na kostolnej bráně v dóme sv. Mar-
tina 4 zl. (Kniha kostolných účtov dómu sv.
Martina, 1735— 1736, s. 39, sign. EC 35),
Schröder, Blasius, murár (murarius), 3.
juna 1732 sa sobáši s Máriou, vdovou po
murárovi Adamovi Antonovi. Svedkovia:
Stefan Luge, robotník, a Jakub Klar, murár
(MS fary sv. Martina).
Schubert, František, vyťahovač zlatých
a strieborných drótikov (Gold- und Silber -
dratzir), 5. júla 1774 sa uvádza s manželkou
Evou ako kmotor pri krste Anny Márie,
dcéry obuvníka Martina Ehrenbranda a jeho
manželky Zuzany (MP fary sv. Martina).
Schuhuiayer, Tomáš, zlatník (aurifaber),
12. októbra 1784 sa uvádza s manželkou
Máriou Annou pri krste svojho syna Jozefa.
Krstní rodičia: Jozef Rott, měšťan a cinár,
s manželkou Katarínou. T. Schumayer býval
v tom čase na tzv. Schlossbergu a bol mešťa-
nom Podhradia (MP fary sv. Martina).
Schwarz, Jakub, sochár (Bildhauer), 1747
obdržal za rozličné práce ku kazatelnici
podlá položky č. 174 25 zl.; 1748 za práce
pre nový chór v dóme sv. Martina podlá po-
ložky č. 361 65 zl. a za tri velké ...(?) pre
sanktuárium 1 zl. (Kniha kostolných účtov
dómu sv. Martina, 1747— 1748, s. 142, sign.
EC 41).

235
loading ...