Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 4.1970

Page: 233
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1970/0239
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
v Devine). — 8. marca 1746 sa uvádza s man-
želkou Teréziou při krste svojho syna Jozefa.
Krstní rodičia: Martin Hölger, kamenár
z Wolffsthalu v Rakúsku, a Margareta
Prunnerová, manželka hrnčiara Michala
Prunnera, ktorá zastupovala Annu Mariu
Hólgerovú (MP r. k. fary v Devine). — 1.
apríla 1748 spolu s manželkou Teréziou
kmotor pri krste Terézie, dcery Petra a Marie
Anny Grossovcov (MP r. k. fary v Devine).
Rumpelmayer (Rumbelmayr), Martin, ka-
menár (lapicida, lapicida mgr., civis lapicida,
Steinmetz Magister, Steinmetzmeisster), 18.
augusta 1772 sa uvádza s manželkou Alžbě-
tou ako kmotor pri krste Martina, syna kraj-
čira Antona Cziglera a jeho manželky Bar-
bory (MP fary sv. Martina). — 18. mája 1774
sa uvádza s manželkou Alžbětou pri krste
svojho syna Jána Ev. Martina. Krstní rodičia:
Ján Nester, tesársky majster, s manželkou
Katarínou (MP fary sv. Martina). — 22. júla
1774 sa uvádza s manželkou Alžbětou pri
krste svojej dcéry Márie Magdalény Kata-
ríny. Krstní rodičia: Jan Nester, tesársky
majster, s manželkou Katarínou. M. Rum-
pelmayer býval v tom čase na Dunajskej ulici
(MP fary sv. Martina). — 6. apríla 1776 sa
uvádza s manželkou Alžbětou ako kmotor
pri krste Juliany, dcéry tesárskeho majstra
Jána Nesztera a jeho manželky Kataríny
(MP fary sv. Martina). — 27. apríla 1777 sa
uvádza s manželkou Alžbětou ako kmotor
při krste Františka, syna tesárskeho majstra
Jána Nestera a jeho manželky Kataríny
(MP fary sv. Martina). — 31. októbra 1778
sa uvádza s manželkou Alžbětou pri krste
svojho syna Karola Boromejského. Krstní
rodičia: Ján Nester, tesársky majster, s man-
želkou Katarínou. M. Rumpelmayer býval
v tom čase na Špitálskej ulici (MP fary sv.
Martina). — 7. februára 1780 sa uvádza s man-
želkou Alžbětou ako kmotor pri krste Jozefa,
syna tesárskeho majstra Jána Niestera a jeho
manželky Kataríny (MP fary sv. Martina).
— 8. septembra 1780 sa uvádza s manželkou
Alžbětou pri krste svojej dcéry Márie Alž-
běty. Krstná matka: Katarina, manželka
měšťana a tesárskeho majstra Jána Nestera.
M. Rumpelmayer býval v tom čase na Du-
najskej ulici (MP fary sv. Martina). — 25.
januára 1782 sa uvádza s manželkou Alžbě-
tou pri krste svojej dcéry Márie Terézie.
Krstní rodičia: Ján Nester, architekt, s man-


želkou Katarínou. M. Rumpelmayer býval
v tom čase na Špitálskej ulici (MP fary sv.
Martina). —- 11. júna 1783 sa uvádza s man-
želkou Alžbětou pri krste svojich synov —
dvojčiat Františka z Pauly a Antonína
z Padovy. Krstní rodičia: Ján Nester, měšťan
a tesársky majster, s manželkou Katarínou.
M. Rumpelmayer býval v tom čase na Dunaj-
skej ulici (MP fary sv. Martina). —- 28. ok-
tóbra 1783 sa uvádza s manželkou Alžbětou
ako kmotor pri krste Martina Šimona, syna
měšťana a čalúnnika Jozefa Bartolomeja
Preissa a jeho manželky Kláry (MP fary sv.
Martina). — 29. augusta 1784 sa uvádza
s manželkou Alžbětou ako kmotor pri krste
Františka Xav., syna Františka Ötzmanna
a jeho manželky Anny (MP fary Blumental).
— 9. novembra 1785 sa uvádza s manželkou
Alžbětou pri krste svojho syna Leopolda.
Krstní rodičia: Ján Nesser, měšťan a mu-
rársky majster, s manželkou Katarínou
(MP fary sv. Martina). — 29. novembra 1785

31. Peter Brandenthal, Oltář tzv. malého ev.

s manželkou Alžbětou kmotor při krste
Rozálie Barbory, dcéry Jozefa Preisza, měš-
ťana a čalúnnického majstra, a jeho manželky
Kláry. Rumpelmayerovcov zastupovala pri
obřade krstu ich dcéra Rozália (MP fary sv.
Martina). — 11. júna 1802 sa uvádza při
smrti svojej 51-ročnej manželky Františky
(MZ fary sv. Martina).
Sagmeister (Sachmeister), Karol, kamenár
(lapicida, sodalis lapicida), 30. októbra 1782
sa uvádza s manželkou Barborou při krste
svojho syna Karola. Krstní rodičia: Zigmund
Hasenhiertl, měšťan a obuvnicky majster,
s manželkou Apolóniou. K. Sagmeister
býval v tom čase na Dunajskej ulici (MP fary
sv. Martina). — 29. septembra 1783 sa
uvádza s manželkou Barborou pri krste svojho
syna Zigmunda. Krstní rodičia: Zigmund

a. v. kostola v Bratislavě, 1777— 1778

Hasenhütel, obuvník, s manželkou Apolóniou.
K. Sagmeister býval v tom čase na Dunajskej
ulici (MP fary sv. Martina). — 23. apríla
1785 sa uvádza s manželkou Barborou pri
krste svojho syna Antona Alberta. Krstní
rodičia: Zigmund Hasenhutl, obuvník, s man-
želkou Apolóniou. K. Sachmeister býval
v tom čase na Špitálskej ulici (MP fary sv.
Martina).
Saphir, Juraj Viliam, maliar-portrétista
(Portrai-Mahler), 24. mája 1791 zomrel na
zápal plúc ako 79-ročný (MZ ev. a. v. fary).
Sartori, Jozef, murár (murarius sodalis),
26. decembra 1774 sa uvádza s manželkou
Katarínou pri krste svojho syna Jána Ignáca.
Krstní rodičia: Ján Petřík (Pettich?), murár
a palier, s manželkou Máriou Annou (MP
fary sv. Martina).

233
loading ...