Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 35
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0043
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
35

Byzantské emaily z Ivanky pri Nitře

ŠTEFAN P. HOLČÍK

Najvzácnejším nálezom výrobkóv středověké-
ho uměleckého řemesla na Slovensku, ktorý pa-
tří medzi světové unikáty, je zlatý poklad z Ivan-
ky pri Nitře, dnes zlúčenej s Nitrou, uložený
v budapeštianskom Maďarskom národnom mú-
zeu (Magyar nemzeti muzeum) — ďalej MNM.
Nález je výborné dokumentačně spracovaný
v monografii Magdy Oberschallovej-Bárányovej
z roku 1937.1 Neskoršie obsiahle články, najmä
dva posledně od S. Mihálika2 a Z. Kádára3 mo-
nografické spracovanie v mnohom doplňajú, ale
často zbytočne komplikuji! interpretáciu nálezu.
Poklad zlatých emailovaných (byzantských) vý-
robkov vyorali na poli v chotári Ivanky pri
Nitře v polohe Bučany pravděpodobně roku
1860. Už na jeseň 1860 získalo MNM v Buda-
pešti kúpou prvú časť nálezu, ktorá pozostávala
zo štyroch zlatých emailovaných platničiek.
Nálezca nepředal celý nález ihned’. Roku 1861
kúpilo MNM ďalšie štyri platničky série vo
dvoch termínoch. Roku 1870, teda až o 9 rokov
neskór, prostredníctvom tých istých osob (ná-
lezca nepředával osobné) sa dostala do MNM
dalšia platnička a dva menej významné zlom-
ky, z ktorých sa medzičasom jeden stratil.
Po prvej světověj vojně zakúpilo londýnské
Victoria and Albert Museum, predtým South
Kensington Museum, od súkromného zberatela
ďalšiu platničku/1 ktorá napriek niektorým po-
chybnostiam patří k nálezu a bola vraj před
Prvou světovou vojnou kupená v Budapešti.
Napriek tomu, že nález je poměrně dobré
známy a že opisy Oberschallovej-Bárányovej

v jej monografii sú vyčerpávajíce, považujem
za potřebné na tomto mieste vyměňovat před-
měty znovu a upozornit přitom len na najdóle-
žitejšie znaky. Okrem dvoch kruhových medai-
lónov a zlatého rámiku na drahokam, ktoré sú
uvedené na konci prehladu, majú všetky ostatně
nálezy rovnaký tvar. Sú to obdlžnikové, na výš-
ku postavené zlaté lamely s polkruhovito arká-
dovite upravenou hornou častou plochy. Jedno-
tlivé platničky sa od seba navzájem líšia
rozmermi, tvar ostává zachovaný.
a) Platnička velkosti 11,5x5 cm. Po- obvode
platničky je přesahujúci 2 mm široký dozadu
přehnutý okraj, do ktorého je přeražených 18
malých otvorov. Na platničke je priehradkovým
emailom znázorněná postava cisára Konštantí-
na Monomacha v bledomodrej vzorkovanej tu-
nike a červenej obuvi. Na hlavě má cisár zlatú,
červeným lemovanú korunu. Jej středné pole
je hoře polkruhovito ukončené. Na koruně sú
naznačené zelené a modré drahokamy, z koru-
ny visia perlové přívěsky (kataseistes). Okolo
hlavy cisára je zelená svatožiara s červeným
orámováním. Vlasy, brada a fúzy sú čierne. Oko-
lo krku má zlatý nákrčník (maniakon), na prsia
mu splývá drahokamami ozdobený vertikálny
pás — loron. V právej ruke drží labarum bez
christogramu, v 1’avej ruke biely pergamenový
svitok previazaný červenou stuhou. Suknica je
dolu čabrakovite vyšívaná, cisár stojí na zele-
nej poduške. Po obidvoch stranách cisára sú plo-
chy vyplněné rozvilinovým motívom, větvička-
mi, medzi ktorými sú rozmiestnení na každej
loading ...