Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 38
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0046
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
38Orientálna tanečnica

Orientálna tanečnica.
Platnička uložená v Londýne.

povrchu platničky, v absencii zahnutého okra-
ja a v róznych odtieňoch farieb emailu. Použité
zlato sa od ostatných platničiek líši kvalitou
a platnička má relativné váčšiu váhu.
g) Platnička velkosti 8,7 X 4,2 cm. Na zahnu-
tom okraji platničky je 10 otvorov. Emailovaná
ženská alegorická postava je na rozdiel od pred-
chádzajúcich tanečnic velmi statická. Hlavu s
modrou svátožiarou drží nahnutú mierne do-
prava. Je oblečená v bielej vzorkovanej tunike
a dlhej, bohato riasenej modrej sukni. Zla-
tý golier tuniky připomíná maniakon, na prsiach
má postava štvoruholníkovú ozdobu ako postavy
tanečnic. Dolná část sukně (chitón) je čabrako-
vite vyšívaná alebo prestrihovaná ako šaty ci-
sára. Okraje oblečenia sú lemované pásmi dra-
hokamov. Nohy sú obuté v zelených papučkách.
Lávou rukou drží postava vo výške pása biely
kříž, pravou si ukazuje na ústa. Pole modrej
svátožiary je ozdobené zlatými vlnkami a zá-
vitkami. Po stranách postavy sú umiestnené dva
nízké cyprusy s nahnutými vrcholcami. Po
stranách hlavy je modrý grécky nápis, ktorý
v překlade znamená „pravda“, resp. spravodli-
vosť, pravdovravnosť. V korunách stromčekov sa
skrývajú na každej straně po dva vtáčiky.
h) Podobná platnička velkosti 8,7 X 4,2 cm.

Na dozadu prečnievajúcom okraji je 10 dierok.
Alegorická postava na platničke má ruky skrí-
žené na prsiach a hlavu nahnutú dolava. Vo
vlasoch má bielu stuhu, okolo hlavy zelenú svä-
tožiaru s červeným orámováním. Plocha sväto-
žiary je prizdobená zlatými závitkami. Tmavo-
modrá košela (chitón) nie je vzorkovaná, len
riasená a lemovaná zlatým pásom a drahoka-
mami. Podobný je i golier, z něho splývajúca
štvoruholníková ozdoba a nápadný zlatý opasok,
ktorým je košela stiahnutá. Okrem toho má po-
stava oblečenu dlhú riasenú vzorkovanú sukňu
zelenej farby so vzorom obrátených srdiečok,
dole čabrakovite vyšívanú. Na nohách má obuv
červenej farby. Postava stojí zase medzi dvoma
nízkými cyprusmi s vrcholcami nahnutými ku
středu. V korunách stromov sedia po dva vtá-
čiky. Modrý nápis gréckymi písmenami po stra-
nách hlavy znamená pokoru, resp. oddanost.5
i) Kruhový zlatý medailón priemeru 3 cm,
na ktorom je emailované poprsie sv. Petra apoš-
tola. Okolo hlavy starca so sivou bradou, fúzmi
a vlasmi je zelená svátožiara s červeným lemo-
váním. Oblečenie (tunika) je červené, plášť
(chlamys) je tieňovaný použitím tmavého a ble-
domodrého emailu. Pravou rukou svätec žeh-
ná, v 1’avej drží biely pergamenový zvitok. Po
stranách hlavy je červený emailovaný nápis. Na
ploché medailónu sú štyri nešetrne přeřazené
diery pre klínce alebo nity, ktorými bol připev-
něný k podložke.
j) Kruhový zlatý medailón priemeru 3 cm
s emailovaným poprsím sv .Andreja apoštola. O-
kolo hlavy má zelenú svatožiaru s červeným
okrajom. Vlasy, fúzy a brada starca sú sivé, tu-
nika je modrá. Pravou rukou žehná, 1’avá ruka
drží zvitok pergamenu. Po stranách hlavy je
červený nápis. Na ploché medailónu sú doda-
točne přeřazené štyri diery pre upevňovacie
klínce alebo nity.
Zlatá obruba pre drahokam i stratený zlomok,
ktorý bol povodně uložený v MNM, sú v súvis-
losti s nasledujúcimi úvahami bezvýznamné.
Magda Oberschallová-Bárányová vo svojej
monografii obšírné rozobrala ikonografiu jed-
notlivých postáv, zaoberala sa detailným skú-
maním predmetov v ich rukách a oblečením.
Skúmala póvod motivu obrátených srdiečok na
loading ...