Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 65
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0073
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
65

laďovaní hradu. Započaté opevňovacie práce
dokončil nadstavením dvoch obranných věží.
Obrana hradu mu ležala na srdci vari ešte viac,
lebo bol priamym účastníkom husitských bojov;
v bitke proti husitom roku 1434 aj zahynul.
Pre početných hostí vybudoval na západnej
straně horného hradu na strměj skále nad stře-
dověkým mestečkom ďalší trakt mimo' repre-
zentačnej časti. Tento trakt sa považoval až do
nášho výskumu za renesančný.
Centrálně nádvorie v reprezentačnej časti do-
plnili po celom obvode sedíliami. Dovtedy sa-
mostatné stojacu kaplnku spojili na severnej
a južnej straně s gotickými palácmi. Póvodný
bočný vchod do kaplnky na južnej straně sa
stal vchodom do sakristie. Točité schodiště na
emporu zrušili a nahradili ho vstupným otvo-
rem na prvotn poschodí na južnej straně. Vie-
dol z priestoru, ktorý bol vyhradený pravdě-
podobně pre cirkevné osoby.
Posledná velká přestavba hradu pochádza
z prvej polovice 16. storočia. Odstránili vysoké
gotické veže a váčšinu múrov nadstavali štít-
kovou atikou, obiehajúcou okolo; celého areálu
horného hradu. Západný trakt z přestavby Sti-
bora ml. skoro celý přestávali a renesančně upra-
vili, a to nielen vmurOvaním arkád, ale aj drob-
nými kamenárskymi detailmi. Na kamenárskych
prácach vidno ruky talianskych majstrov.
Pri výskume sa v zásypovom materiáli našli
okrem keramických úlomkov z nádob a kach-
líc, ktoré poukazujú na bohatstvo výzdoby in-
teriérov, aj úlomky póvodných omietok.
Omietky zachované v zlomkoch na torzách
muriva alebo objavené v sutinách dávajú dost
jasný obraz o farebnom zložení jednotlivých
priestorov. Najbohatšie a najpestrejšie bola vy-
zdobená hradná kaplnka. Reprezentačně prie-
sto'ry jednotlivých palácov boli skoro bez vý-
nimky vymalované noblesnou zelenou farbou,
na ktorú boli nanesené bielou a čiernou linkou
rožne ornamenty (zváčša akantové popínavé ú-
ponky). Hosťovský palác na západnej straně
horného hradu bol vymalovaný v prevažnej čas-
ti priestorov staroružovou farbou, hospodářské
časti hradu výlučné bielou a obranná časť te-
hlovočervenou. Toto zafarbenie jednotlivých
priestorov sa tak dósledne dodržiavalo, že napr.


Klenba kaplnky Beckovského hradu. Z archívu
SÚPSOP

v reprezentačnej časti hradu horné poschodia,
zrejme obývané menej významnými osobami,
sú vymalované bielou farbou.
Kamenárske prvky, ktoré sa našli na róznych
miestach hradu v zásypovom materiáli alebo
boli druhotné zamurované, umožnili teoretickú
rekonštrukciu róznych detailov i celkov. Velké
množstvo opracovaných článkov v priestore ka-
plnky, ale aj po celom areáli hradu umožňuje
rekonštruovať klenbu kaplnky, sedílie a zábrad-
lie empory (ktoré bolo z bohato opracovaného
pieskovca, podobnéhoi profilu ako sedílie a lo-
mené gotické okná na východnej straně). Zákla-
dy pod oltárnu menzu, výška gotickej plastiky
z póvodného oltára, šířka a výška priestoru
umožňujú vytvořit si představu o tvare a vel-
kosti oltára.
Z přestavby hradu za Stibora najnáročnejšia
a pre výtvarné dějiny Slovenska najdóležitejšia
je výstavba hradnej kaplnky. Kaplnka nemá
loading ...