Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 72
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0080
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
72TEORETICKÁ REKONŠTRUKCIA OKIEN
Okná kaplnky Beckovského hradu. Z archívu SÚPSOP
vala všetky steny obytných priestorov. Zacho-
vala sa však iba vo fragmentech vo; výklenku
gotického priechodu vo východnom trakte a v
južnej časti prízemia najjuznejšieho priestoru
východného traktu paláca. Zelený lístkový orna-
ment na zelenom podklade, modelovaný čiernou
farbou po obvode jednotlivých ornamentov, má
niektoré lístky na koncoch spestrené kalíškami,
zafarbenými do· hnedočervena. Podobné je to
aj na Budíne aleboi v Thurzovskom paláci na
Oravskom zámku, v Thurzovskom dome v Ban-
skej Bystrici a v Banskej Štiavnici.
Sochárska činnost na Beckovskom hrade bola
neobyčajne bohatá a rozmanitá, ako o tom sved-
čia po celom objekte v sutine roztrúsené zvyšky.
Monumentálna dřevená plastika z oltára hrad-
ně j kaplnky sa svojím stvárnením vyrovná vr-
cholným dielam stredoeurópskeho umenia z kon-
ca 14. storočia. Věnovali sme jej samostatnú
štúdiu.30

0 50 100
I. I I I I I

Úroveň kamennej plastiky z Beckova ocenil
maďarský historik umenia L. Gero, který po
spracovaní a vyhodnotení starších výskumov na
Budíne připustil, že kamenári z Beckova mohli
pracovať na hlavnom kostele v Budíne, a prá-
čů na Beckovskom tympanone hradnej kaplnky
pokládá za dokonalejším31
Zhrolmaždený sochársky opracovaný mate-
riál z Beckovského hradu a z najbližšieho okolia
je poměrně bohatý a dá sa na ňom dosť názorné
sledovat činnost beckoVských majstrov, ktorí
zrejme nevychádzali z jedného centra, a ani umě-
lecká hodnota ich práč nemá rovnakú hodnotu.
Vytvára sa tu však v začiatkoch neskorej gotiky
jedno z prvých kamenárskych centier na Slo-
vensku. Vychádzajú z něho už přeškolení maj-
stri. Ich činnost sa dá sledovat v polovici storo-
čia na rozsiahlych stavbách napr. v Budíne, kde
okrem samej stavby stiborovského paláca sa ti-
to majstri zúčastnili aj na přestavbě hradu. Pra-
loading ...