Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 15
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0127
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
15


5. Památník vítazstva v Sali. Foto T. Leixnerová.

Pri situovaní pamätnika v urbanizovanom
prostředí vzniká určitý protiklad, daný už sa-
motných zámerom vytvořit tiché, pietne mies-
to, nútiace člověka k zastaveniu, zamysleniu sa,
a to v prostředí, ktorého základnou vlastnosťou
je pulzujúci život, ruch. Sama táto väzba na-
značuje základnú obsahovú myšlienku pamät-
nika, myšlienku kontinuity života, vydobytého
a zachovaného za cenu obětí, myšlienku súvis-
losti historického odkazu a života dneška. Tento
vztah zároveň evokuje v priestore určité napä-
tie, podporujúce účinok diela.
Pri tvorbě pamätnika SNP v Bratislavě (arch.
D. Kuzma, soch. J. Kulich, 1974) zasiahol archi-
tektonický koncept do plochy námestia úpravou
a odstupňováním terénu, rozčleněním tvrdých a
zelených ploch, usporiadaním jednotlivých ele-

mentov pamätnika (múriky, flambóny, vlajkové
stožiare, miesto pre kladenie vencov, lavičky a tri
figurálně plastiky) — nevnáša teda do existuj úce-
ho priestoru nový hmotovo náročný prvok. V
plastickom koncepte sa ozývá rodinovský prin-
cip (Občania z Calais) v rozmiestnení figurálnych
plastik bez podstavcov. Autor však redukuje po-
čet postáv na tri samostatné figúry (postava mu-
ža v čelnom pláne o výške 4,4 m a dve ženské
postavy v zadnom pláne o výške 3,3 m), spâté
emoitívne a ideovo, nadané bohatým symbolickým
obsahom. Pracuje s čistým a pevným tva-
rom, úsporným gestom, sústreďujúc expresív-
nosť do tváří. Myšlienku hrdinstva zbavuje
nadneseného pátosu — hrdinov stavia na roveň
okoloidúcich. Představuje obyčajných 1'udí, ži-
júcich všedný život, ktorí sa však v čase potřeby
loading ...