Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 4.1990

Page: 152
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones1990/0186
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
KRONIKA INSTYTUTU

III MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM „RZEŹBA BAROKOWA”

W dniach 30.09 - 6.10.1985 roku odbylo się w Poznaniu i Niedzicy III Międzynarodowe
Sympozjum „Rzeźba barokowa” zorganizowane przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była to trzecia z kolei (poprzednie odbyły się w 1978
i 1981 roku) konferencja historyków sztuki, poświęcona studiom nad europejską rzeźbą XVII
i XVIII stulecia.

W sympozjum wzięło udział 31 osób, w tym 21 z zagranicy (z Anglii, Austrii, Berlina Zach.,
Czechosłowacji, Hoiandii, NRD, RFN, Szwajcarii, Węgier, ZSRR). Wygłoszono 24 referaty,
a dalsze 4 zostały przedłożone w formie powielonych streszczeń.

Pierwszego dnia obrady odbywały się w gmachu Collegium Novum Uniwersytetu. Następne
trzy dni pozwoliły uczestnikom na zapoznanie się z wybranymi zespołami rzeźby barókowej
na Śląsku. Trasa objazdu prowadziła przez Trzebnicę, Wrocław, Świdnicę, Kamieniec Ząb-
kowicki, Henryków, Nysę, Głogówek, Jemielnicę, Częstochowę, Kraków. W dniach 4 - 6.10.
obrady kontynuowano na zamku w Niedzicy, w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia History-
ków Sztuki.

Tematyka sympozjum dotyczyła praktyki warsztatowej rzeźbiarza XVII i XVIII w., m.in.
takich zagadnień jak rola rysunku w kształtowaniu i projektowaniu, forma i funkcja bozzetta,
rysunkowe i plastyczne projekty przedkładane zleceniodawcom, organizacja warsztatu i prawne
podstawy jego funkcjonowania. Specjalną uwagę poświęcono probłemowi koloru w rzeźbie

XVII i XVIII w., jak i istotnemu dla sztuki baroku zagadnieniu iluzji materiałowej. Analizowano
także różne aspekty funkcjonowania barokowych dzieł plastycznych w przestrzeni architekto-
nicznej.

Sympozjum otworzył referat Oldricha J. Blaźicka (Praha) Bildhauerwerkstatt des bdhmi-
scheti Barock, omawiający organizację i funkcjonowanie praskich warsztatów rzeźbiarskich

XVIII w. Procesowi wykonawczemu monumentalnej plastyki od projektu do realizacji, na przy-
kładzie kilku dzieł epoki fryderycjańskiej poświęcone było studium Sibylle Badstubner-Gróger
(Akademie der Wissenschaften DDR Berlin) Idee — Entwurf — Yerwirklichung. Bemerkungen
zur Bauplastik in der Spdtphase friederizianischer Kunst. Sposób wykorzystania wzorów graficz-
nych w plastyce Kurlandii prezenował referat Elite Grosmane, (Lettische Akademie der Wissen-
schaften Riga) Zeichnungen und Stichcorlagen in der Praxis der kurlandischen Bildhauerwerk-
atatten zur Zeit des Barock, a funkcję rysunku i szkicu plastycznego w twórczości Ferdynanda
Tietza omawiał artykuł Bernda Wolfganga Lindemanna (Freie Universitat Berlin) Zeichnung
und Modell im Oeucre des Ferdinand Tietz. Rolę rysunku w procesie kształcenia zawodowego
rzeźbiarza ukazał referat Lasló Borosa (Pecs) Eine ósterreichische Bilhauerskizzen-Sammlung
aus dem 17. Jahrhundert in Ungarn (Das Skizzenbuch von Pecs). Rysunki rzeźbiarzy J. Winter-
haldera i A. Schweigla omówił Milos Stehlik (Brno) Die Bildhauerzeichnungen Josef Winter-
halders d.A. und Andreas Schweigls.

O bozzettach i ich roli w praktyce artystycznej rzeźbiarzy barokowych mówili: Hans-Peter
Trenschel (Museum Wiirzburg) Bozzetti aus der Werkstatten der Wurzburger Hofbildhauer des
18. Jahrhunderts, Romuald Nowak (Muzeum Narodowe Wrocław) Schlesische Barockbozzetto,
Eva Zimmermann (Museum Karlsruhe) Die Bozzetti des Johan Joseph Christian. Zur Frage
nach Christians kunstlerischer Identitat i Magda Keleti (Slowakische Galerie Bratislaya) Der
loading ...