Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 4.1990

Page: 153
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones1990/0187
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
KRONIKA INSTYTUTU

153

Bildhauer D. I. Stanetti. Die Pestsdulen in der Mittelslowakei. Modell und Skizze. Peter Volk
(Bayerische Nationalmuseum Miinchen) w referacie Fragen zu einigen Altarmodellen des 18. Jht.
omówił zbiór modeli prezentowanych wiosną 1985 roku na wystawie „Bayerische Rokoko-
plastik. Vom Entwurf zur Ausfiihrung” w Bayerische Nationalmuseum. Lars O. Larsson
(Universitat Kiel) zaprezentowal referat Wachsbozzetti Bernard Fouąuets fur den plastischen
Stuck des Stockholmer Schlosses, a Ludwig B. Dóry (Museum Frankfurt a.M.) referat Modell-
sammlung des Mittelrheinischen Landesmuseum Mainz. Artykul Lubomira Srśena (Narodni Mu-
seum Praha) Die Skulpturen barocker Gelegenheitsfeste. Drei Torsi• von Holzschnitzereien aus
den Sammlungen des Nationalmuseum in Prag prezentował niezmiernie rzadkie fragmenty baro-
kowych dekoracji okolicznościowych. Zagadnieniu formowania stylu warsztatu rzeźbiarskiego
na przykładzie dzieł śłąskiego rzeźbiarza Tomasza Weissfelda poświęcony był referat Konstantego
Kalinowskiego (Uniwersytet Poznań) Bemerkungen zum Stil der Bildhauerwerkstatt Thomas
Weissfelds. O źródłach stylu Franęois Roubillaca pisał Malcolm Baker (Victoria and Albert
Museum London) Roubillac and his European background. Ingeborg Schemper-Sparholz
(Wien) w artykule Bildhauerwerkstatt des Peter Widerin in St. Piilten zajęła się pozycją artystyczną
i socjalną artystów związanych z austriackimi warsztatami klasztornymi. Podobnych problemów
dotyczył artykuł Holgera Behlinga (Kiel) Hans Gudewerdt II (1600 - 1671). Ein norddeutscher
Barockbildhauer zwischen Kunst und Handwerk.

Kolejne referaty, Katałin Granasztoi (Denkmalamt Budapest) Die Erscheinung der Theater-
haftigkeit und der Stoffichkeit auf eine Altargruppe von Nordostungarn i Anny Javor (National-
galerie Budapest) Das Roko/co-Gesamtkunstwerk in Eger (Erlau): der Jesuiten-Hauptaltar von
Johann Anton Krause (1769 - 1770), omawiały konkretne przykłady stosowania rozwiązań
teatralnych i iluzji materiałowej w węgierskich ołtarzach barokowych XVIII stulecia. O związkach
rzeźby z architekturą i problemie koloru w rzeźbie traktował artykuł Wernera Kitlitschki
(Wien) Barockskulptur im Stift Dunstein und Melk.

Funkcjonowaniu dzieł barokowych w niebarokowej przestrzeni architektonicznej poświęcone
są studia Davida Bindmanna (Uniwersytet London) A large monument in a small church:
Roubiliafs Shannon monument in Walton Parish Church i Wojciecha Lipowicza (Uniwersytet
Poznań) Barocke Hochaltdre und der sakrale Innenraum in Schlesien. (Ende des 17. ersten Halfte
des 18. Jahrhunderts). Erich Hubała (Universitat Wiirzburg) mówił o typologii ołtarzy baroko-
wych Altarentwiirfe in Unterfranken 1700 - 1760. Die Architektur.

Problematyki technologicznej dzieł wykonanych z metalu dotyczyły studia Mane Hering-
-Mitgau (Institut fiir Denkmalpflege Zurich) Silberfiguren. Entwurf — Ausfiihrung — Nach-
bildung oraz Marii Potzl-Malikovej (Munchen) Zur Geschichte des Metalgusses in Wien im
18. Jahrhundert.

Pozostałe referaty poświęcone były pojedynczym obiektom. Pierwszy z nich Johanna-
-Christiana Theuerkauffa (Staatliche Museen Berlin-Dahlem) Fragan zu Joseph Anton Feucht-
mayers Berliner Marienfigur przedstawił wyniki ostatnich badań nad słynną figurą Marii Feucht-
mayera w Muzeum w Berlinie, w drugim efekty restauracji barokizowanej gotyckiej figury Marii
z muzeum w Poznaniu przedstawiła Aleksandra Węcka (Muzeum Narodowe Poznań) w refe-
racie Probleme der Barokisierung einer Madonnafigur aus den Sammlung des Nationalmuseum in
Poznań.

Agnieszka Adamczewska

TECHNIKA AUTOMATYCZNEGO PRZETWARZANIA DANYCH
W BADANIACH NAD KULTURĄ ARTYSTYCZNĄ

Gromadzone od lat, szybko powiększające się zbiory informacji z różnych dziedzin wiedzy,
w sposób coraz bardziej widoczny zaczynają wymagać takiego systemu ich przechowywania
loading ...