Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SPIS TREŚCI

ROZPRAWY
Jacek Kowalski, Wizerunki architektury w „Liście prezbitera Jana”. Tradycja
literacka a rzeczywistość architektoniczna . 5
Łukasz Kiepuszewski, Cezanne Strzemińskiego. Obraz jako krytyka tekstu . 53
Stanisław Czekalski, Międzynarodówka Salonów Automobilowych i hagio-
grafia rewolucji. Mieczysław Szczuka na rozdrożach nowej sztuki. 75
Lechosław Olszewski, Działalność Warsztatu Formy Filmowej jako przykład
strategii sztuki wobec władzy w Połsce lat siedemdziesiątych. 111
PRZEKŁADY
Sarah Wilson, Maskarady-kobiecości (Przełożył Marek Wilczyński) .... 157
POLEMIKI
Andrzej Turowski, Mowa w miejsce pisma . 185
Stanisław Czekalski, Grottger, czarownice i metoda. O „Losowaniu rekrutów”,
intencji artystycznej i dialogu między obrazowym. Uwagi na marginesie
książki Mariusza Bryla. 203
RECENZJE I OMÓWIENIA
Jeffrey F. Hamburger, Nuns as artists: the uisual culture ofa medieual conuent,
London 1997. (Jerzy Domasłowski). 229
Brigitte Corley, Conrad von Soest: painter among merchantprinces, London 1996.
(Jerzy Domasłowski). 232
 
Annotationen