Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 9.1998

Page: 89
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones1998/0091
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
MIĘDZYNARODÓWKA SALONÓW AUTOMOBILOWYCH I HAGIOGRAFIA REWOLUCJI

89


Ryc. 4. M. Szczuka, Projekt architektoniczny, zamieszczony w piśmie „Blok” 1925, nr 10;
repr. za: Mieczysław Szczuka, oprać. A. Stern i M. Berman, Warszawa 1965, il. s. 54

razem Citroena. Zarówno sam pomysł, jak i konkretne rozwiązania pro-
jektowe nawiązują wprost do utopijnej koncepcji Le Corbusiera „Maison
Citrohan”, będącej próbą przeniesienia na architekturę zasad fordyzmu:
standardowe w formie i masowo produkowane domy miały być „wykony-
wane przez maszyny w fabryce i składane tak, jak Ford składa samocho-
dy, na ruchomych taśmach”26.1 znów nie chodziło tu tylko o technikę pro-
dukcji. Tak pomyślana seryjna architektura, standaryzując warunki
życia, miała rozwiązywać istniejące w społeczeństwie napięcia;,Archite-
ktura albo rewolucja - powiada Le Corbusier. — Rewolucji można unik-
nąć”27. Wobec tak postawionej alternatywy, idąc w swych projektach za
linią „L’Esprit Nouveau”, Szczuka opowiada się, implicite, za architekto-
nistyczną utopią - przeciw rewolucyjnemu marksizmowi i politycznym
dążeniom Kominternu.
26 Le Corbusier, Vers une Architecture, Paris 1923; cyt. za: R. Banham, Rewolucja
w architekturze. Teoria i projektowanie w „pierwszym wieku maszyny”, Warszawa 1979,
s. 272.
27 Tamże, s. 289.
loading ...