Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 9.1998

Page: 102
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones1998/0104
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
102

STANISŁAW CZEKALSKI

bezpieczeństwie, wydana w Berlinie w 1925 r., a rok później w Moskwie.
Zwraca ona uwagę na fakt, iż każdy artysta, czy tego chce czy nie, odgry-
wa określoną rolę społeczną i zajmuje jakąś pozycję w walce klasowej;
bądź przez świadome zaangażowanie, bądź też przez ignorancję i bierne
uczestnictwo w panującym systemie kultury staje on albo po stronie ka-
pitału, albo po stronie walczącego proletariatu; pozycja artysty „ponad
polityką” jest fikcją. Konstruktywizm przybliżył sztukę do rzeczywistości,
ale sam nie ma sensu, jeżeli pozostaje w granicach sztuki, a nie staje się
rzeczywistą architekturą, inżynierią czy produkcją przemysłową. Właści-
wą rolę społeczną konstruktywista może odegrać tylko w Związku Ra-
dzieckim, konkretnie angażując się w proces industrializacji; natomiast
na kapitalistycznym Zachodzie zarówno praktyczne „wdrażanie” konstru-
ktywizmu, jak i uprawianie go jako „czystej” sztuki oznacza jego asymila-
cję w ramach burżuazyjnego systemu. Tutaj jedyną słuszną postawą jest
wprzęgnięcie twórczości artystycznej w walkę polityczną proletariatu.
„Ten, dla którego sprawa proletariatu nie jest pustym dźwiękiem [..] nie
może się zadowolić rozstrząsaniem zagadnień formalnych sztuki. Będzie
się on starał wyrazić ideę walki proletariatu, oceni wartość swego dzieła
ZADAMf


tytułowa STRONA
•JEDNODNIÓWKI

CHINY


1

WYZWOLENIE
1531

OKŁADKA KSIĄŻKI

Ryc. 8. M. Szczuka, Nowa sztuka - sztuka utylitarna, fotomontaż, zamieszczony w piśmie
„Dźwignia” 1927, nr 2/3; repr. za: Mieczysław Szczuka, il. s. 83
loading ...