Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 9.1998

Page: 118
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones1998/0120
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
118

LECHOSŁAW OLSZEWSKI

wej28. Nie oznaczało to oczywiście, że dysponenci kultury PRL stracili
nad nią kontrolę. Władza zawsze mogła manipulować młodymi twórcami.
Grając kartą fabularnego debiutu, pozostawiała absolwentów szkoły fil-
mowej w niepewności i w ten sposób wpływała na ich wybory.
W takiej perspektywie zupełnie inaczej niż dotychczas należy ocenić
decyzję dotyczącą rozpoczęcia działalności łódzkiej grupy. Warsztat po-


Ryc. 1. Zdjęcie grupowe (collage J. Robakowski). Od lewej stoją: J. Polom, W. Bruszewski,
W. Antczak, J. Łomnicki, T. Junak, A. Mikołajczyk. Od lewej siedzą: L. Członowski, Z. So-
wiński, J. Robakowski, P. Kwiek, K. Bendkowski, Z. Rybczyński, A. Różycki, R. Waśko.
Wszystkie zdjęcia pochodzą ze zbiorów Exchange Galery - Łódź
28 „Chcemy wyrazić nasze oburzenie z powodu postawy części wykładowców i słuchaczy
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi. Domagamy się ukarania win-
nych. Domagamy się również wprowadzenia takiej atmosfery pracy tej placówki, aby gwaran-
towała ona wychowanie przyszłych twórców filmowych na artystów zaangażowanych w spra-
wy naszego budownictwa socjalistycznego. Jesteśmy przeciwni cieplarnianej aurze, w której
dominantą zainteresowań są nowinki i modne zachodnie eksperymenty filmowe, często wąt-
pliwego autoramentu, nie tylko pod względem ideowym, lecz także i artystycznym” (Rezolucja
POP PZPR Naczelnego Związku Kinematografii, „Film” 1968, nr 16; zob. inne rezolucje POP
PZPR przy różnych ciałach: „Film” 1968, nr 14,19, 20, 23).
loading ...