Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 9.1998

Page: 129
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones1998/0131
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
DZIAŁALNOŚĆ WARSZTATU FORMY FILMOWEJ JAKO PRZYKŁAD STRATEGII SZTUKI

129

ostatni głos polemiczny. Bardzo trafnie podsumował przebieg zdarzenia
Karol Eberhardt: „Dyskutanci ruszyli do swych festiwalowych kwater,
lecz nie szli lekkim krokiem. W duszach ich zalęgło się straszliwe przy-
puszczenie: a może to była pułapka, zastawiona na nich z zimnym wy-
rachowaniem? Może tym młodym chodziło właśnie o to, aby polała się
obficie ta struga komunałów, aby odbyła się parada schemacików myślo-
wych, aby ujawniły się pawłowskie odruchy wzorcowego, to znaczy nie-
zbyt bystrego, lecz śmiertelnie poważnego dyskutanta?”.
Inny charakter miały kolejne interwencje - w czasie I Festiwalu Stu-
dentów Szkół Artystycznych (Nowa Ruda 1971) czy na Festiwalu Filmów
o Sztuce w Zakopanem w 1972 roku51. Miały one charakter prowokacji.
Nie mając ściśle określonej formy charakteryzowały się niepewnością te-
go, co nastąpi, i w tym upodobniały się do happeningów, których forma
wiele zawdzięczała dadaizmowi. Taka zresztą artystyczna działalność nie
była obca młodym twórcom. Jeden z ich happeningów odbył się 18 grud-


Ryc. 4. Akcja WFF w czasie „Czyszczenia sztuki” w Galerii Sigma w Warszawie w dniach
5-6 V 1972 roku (fot. P. Kwiek, Z. Kulik). Od lewej siedzą: W. Bruszewski, A. Mikołajczyk,
A. Różycki, J. Robakowski. Na skrzypcach gra W. Antczak

51 Szerzej na temat interwencji zob. L. Ols ze wski, Gdzie jest człowiek? Akcyjna dzia-
łalność Warsztatu Formy Filmowej, „Zeszyty Artystyczne” VII, Poznań 1994, s. 18-33.
loading ...