Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 11.2000

Page: 20
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2000a/0022
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
20

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

97. Stan polskich badań nad polsko-czeskimi stosunkami artystyczny-
mi w średniowieczu, (w:) Seminaria Niedzickie - Niedzica Seminars.
Związki artystyczne polsko-czesko-słowacko-węgierskie, t. 1, Stan badań
nad związkami artystycznymi polsko-czesko-słowacko-węgierskimi, Kra-
ków 1981, s. 63-71.
98. Chmarzyński Gwido (1906-1973), (w:) Wielkopolski słownik bio-
graficzny, Kom. Red. A. Gąsiorowski, J. Topolski i in., Warszawa-Poznań
1981; s. 103-104.
99. Dettloff Szczęsny (1878-1961), (w:) ibdem, s. 146-147.
100. Sprawozdanie z wystawy i sesji naukowych organizowanych w
Pradze z okazji 600-lecia śmierci Karola IV Luksemburskiego (Streszcze-
nie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Poznańskie-
go SHS w dniu 23 I 1979 r:), BHS R. XLIII: 1981, nr 1, s. 115-117.
101. Gotyckie malowidła ścienne w województwie opolskim. Problemy
konserwatorskie, „Opolski Informator Konserwatorski”, t. 1, Opole 1981,
s. 179-215.
102. Malarstwo gotyckie Europy środkowo-wschodniej. Zagadnienie
odrębności regionu, (Referat wygłoszony 19 VI 1980 r.), „SprPTPN”, Wy-
dział Nauk o Sztuce, nr 98 za 1980 r., Poznań 1981, s. 14-20.
103. Wprowadzenie [do obrad I Seminarium Mediewistycznego zor-
ganizowanego przez Wydział Nauk o Sztuce Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk - Poznań, 27 listopada 1980], „SprPTPN”, Wydział Nauk
o Sztuce, nr 98, Poznań 1981, s. 23-24.
1982
104. Malarstwo gotyckie Europy Środkowowschodniej. Zagadnienie
odrębności regionu, Warszawa-Poznań 1982, ss. 291, il. 204. (PTPN: Wy-
dział Nauk o Sztuce - Prace Komisji Historii Sztuki, t. XIV).
Recenzja: Kamila Wróblewska, „Rocznik Olsztyński”, t. XVI: 1989,
s. 413.
105. Znojmo - 3. (Kaplica p.w. Św.. Katarzyny i NMP), SSS, t. VII:
Y-Ż i suplementy, 1982, s. 164-169.
106. Zagadnienie utrwalania form gotyckich w świadomości artystycz-
nej środowiska prowincjonalnego na przykładzie Górnego Śląska, (w:)
Z dziejów sztuki Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, pod red. E.
Chojeckiej, Katowice 1982, s. 184-189.
1983
107. Przestrzeń historyczna jako forma szczególna krajobrazu kulturo-
wego, (w:) Nowe problemy gospodarki przestrzennej, red. T. Lijewska,
I. Stańczak, Warszawa 1983, s. 139-143 (Biuletyn Informacyjny, z. 45).
loading ...