Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 11.2000

Page: 27
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2000a/0029
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

27

183. Iluminowane modlitewniki francuskie i flamandzkie w zbiorach
polskich, SprPTPN, Wydział Nauk o Sztuce, nr 106 za 1988 r., Poznań
1989, s. 12-15.

1990
184. Wstęp, (w:) Jerzy Domasłowski, Alicja Karłowska-Kamzowa,
Adam S. Labuda, Malarstwo gotyckie na Pomorzu Wschodnim, Warsza-
wa-Poznań 1990, s. 3-7. (PTPN: Wydział Nauk o Sztuce - Prace Komisji
Historii Sztuki, t. XVII).
185. Witraże i mozaiki, (w:) Ibidem, s. 59-64.
Recenzje: Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Uwagi o śred-
niowiecznych witrażach Pomorza Wschodniego. Na marginesie pracy Ali-
cji Karłówskiej-Kamzowej „Witraże i mozaiki...”, „Folia Historiae Ar-
tium”, t. XXVIII: 1992, s. 155-160, ił. 5.
186. Kodeksy importowane, (w:) Ibidem, s. 178-192.
187. Środowiska miejscowe, (w:) Ibidem, s. 193-218.
188. Zakończenie, (w:) Ibidem, s. 219-224.
Recenzje: Marek Walczak, „Folia Historiae Artium”, t. XXIX: 1993, s.
185-192, il. 1; Beate Stortkuhl, „Zeitschrift fur Ostmitteleuropa-For-
schung”, XLIV: 1995, no 3, s. 428-430.
189. Gotyckie i wczesnorenesansowe brązowe płyty nagrobne z Pozna-
nia i Szamotuł, Poznań 1990, s. 19, il. 7.
190. Późnogotyckie i wczesnorenesansowe spiżowe płyty nagrobne z Po-
znania i Szamotuł. Wydanie bibliofilskie z okazji powrotu do Archidiece-
zji Poznańskiej późnogotyckich i wczesnorenesansowych spiżowych płyt
nagrobnych, Poznań 6 grudnia 1990 r., Poznań 1990, s. 4-20, il. 7.
191. Die gotische Wandmalerei ais Dekoration der Backsteinarchite-
ktur des Nordens, (w:) Kunst im Ostseeraum. Mittelalterliche Architektur
und ihre Rezeption, Wiss. Beitrage E: M: Arndt Univ. Greifswald 1990,
s. 120-125.
192. Malowidła gotyckie na Śląsku jako źródło historyczne, (w:) Sztuki
plastyczne na średniowiecznym Śląsku. Studia i Materiały II, Wrocław-
Poznań 1990, s. 37-81.
193. Wstęp, (w:) Sztuki plastyczne na średniowiecznym Śląsku. Studia
i Materiały III, Wrocław-Poznań 1990, s. 5.
194. Teaching through Images in Poland in the 14th and 15th Centu-
ries on the Example ofWall Paintings, „Polish Art Studies”, t. XI: 1990,
s. 27-38.
195. Opus Sacrum, „W Drodze”. Miesięcznik poświęcony życiu chrze-
ścijańskiemu, 1990, nr 8 (204), s. 102-105.
loading ...