Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 11.2000

Page: 28
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2000a/0030
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
28

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

1991
196. Sztuka Piastów Śląskich w średniowieczu. Znaczenie fundacji
książęcych w dziejach sztuki gotyckiej na Śląsku, Warszawa-Wrocław
1991, ss. 156, il. 122.
Recenzja: Zenon Piech, O średniowiecznej sfragistyce i heraldyce ksią-
żęcej na Śląsku, „Kwartalnik Historyczny”, R. XCIX: 1992, nr 3, s. 3-25.
197. Wstęp (w:) Cystersi w średniowiecznej Polsce. Kultura i sztuka.
Katalog wystawy. Warszawa-Poznań 1991, s. 11-13.
198. Zu den Residenzen Ludwigs I., Ruprechts und Ludwigs II. von
Liegnitz und Brieg, (w:) Fiirstliche Residenzen im spdtmittelalterlichen
Europa, hrsg. von H. Patze und W. Paravicini (Vortrage und Forschun-
gen, Bd. 36), Sigmaringen 1991, s. 349-360.
199. Niederlandische Gebethilcher in der gotischen Kunst Ostpreus-
sens, (w:) Masters and Miniatures. Proceedings ofthe Congress on Medie-
val Manuscript Illumination in the Northern Netherlands (Utrecht, 10-13
December 1989), Edited by Koert van der Horst and Johann-Christian
Klamt, Damaco Publishers 1991, s. 175-176.
200. Ilustrowane Apokalipsy krzyżackie z XIV w., (w:) Studia o dzia-
łalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, cz. VI,
Toruń 1991, s. 79-135.
201. Studia nad gotyckimi i wczesnorenesansowymi spiżowymi płyta-
mi nagrobnymi z Poznania i Szamotuł, „Kronika Miasta Poznania”,
1991, nr 3-4, s. 33-44.
202. Spiżowe płyty nagrobne z Poznania i Szamotuł, „Przegląd Wiel-
kopolski” R. V: 1991, nr 1-2 (13-14), s. 28-31.

1992
203. Komu służyły moralitety Hieronima Boscha. Próba interpretacji
treści tzw. Sądu Ostatecznego ze zbiorów wiedeńskich, (w:) Biedni i boga-
ci. Studia z dziejów społeczeństwa i kultury ofiarowane Bronisławowi Ge-
remkowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Warszawa 1992, s. 325-333.
204. Przedmowa, (w:) Ryszard Knapiński, Credo Apostolorum w ro-
mańskich drzwiach płockich, Płock 1992; s. 7-8.
205. Perspektywy badań nad sztuką cysterską w Polsce, (w:) Cystersi w
kulturze średniowiecznej Europy, pod red. J. Strzelczyka. Seria Historia,
nr 165, Poznań 1992, s. 127-136.
206. Wstęp, (w:) [teka] Edwarda Hrabiego Raczyńskiego „Wspomnie-
nia Wielkopolski”. Wybór rycin, oprać, zespół: J. Barłóg, A. Czerwiński,
S. Jakóbczyk, A. Karłowska-Kamzowa, Poznań 1992.
loading ...