Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 11.2000

Page: 35
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2000a/0037
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

35

Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w średniowieczu i u progu ery
nowożytnej. Polska na tle Europy. Materiały konferencji zorganizowanej
przez Instytut Historii WSP w Kielcach, Mąchocice - Ameliówka k. Kielc,
18-20 maja 1995, red. W. Iwańczak, K. Bracha, Kielce 1997, s. 205-222.
278. Europejski kontekst polskiej przestrzeni historyczno-kulturowej
(w:) Problematyka przestrzeni europejskiej, pod red. A. Kulińskiego, War-
szawa 1997, s. 149-159.
279. [Współaut. Jacek Witkowski] Fundacje artystyczne Piastów
wielkopolskich, (w:) Przemysł II. Odnowienie Królestwa Polskiego, pod red.
J. Krzyżaniakowej, Poznań 1997, s. 281-297. (Publikacje Instytutu Historii, 13).
280. Wyobrażenia św. Wojciecha w diecezjach gnieźnieńskiej i poznań-
skiej, (w:) Stąd nasz ród. Świętowojciechowe sympozja gnieźnieńskie
1995-1996-1997, Poznań 1997, s. 62-67.
281. Słowo wstępne, (w:) Studia i Materiały Seminarium Średnio-
wiecznego. Zeszyt II, pod red. A. Karłowskiej-Kamzowej, Poznań 1997,
s. 2.
282. Wprowadzenie, (w:) Święty Wojciech - Patron Polski. Oblicze
Świętego. Katalog wystawy, 18 kwietnia - 30 sierpnia, Muzeum Archi-
diecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno 1997, s. 7.
283. Święty Wojciech - Patron Polski. Oblicze Świętego, (w:) Święty
Wojciech - patron Polski. Oblicze Świętego. Katalog wystawy, 18 kwietnia -
30 sierpnia, Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno 1997, s. 17-59.
284. Święty Wojciech w dziełach kultury polskiej, „Arkusz”, nr 6 (67),
czerwiec 1997, s. 2, 19.
285. Wyobrażenia św. Wojciecha w twórczości artystycznej, „Ateneum
Kapłańskie”, 1997, t. 128, z. 3 (529), s. 396-405.
286. Herbatka na Strzeleckiej [W materiale: Stanisław Karłowski (Bank
Handlowy, Bank Cukrownictwa, Bank Związku Spółek Zarobkowych) i jego
rodzina], „Kronika Miasta Poznania”, 1997, nr 2, s. 177-180.
287. Co z dziejów życia św. Wojciecha przekazali nam artyści? Niezna-
ne oblicza św. Wojciecha, „Przewodnik Katolicki”, nr 6 z 9 II 1997, s. 8-9.
1998
288. Maria Powalisz-Bardońska, 40. lat pracy twórczej, witraże (infor-
mator wystawy, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu), Poznań 1998,
s. 1-2
289. Dekoracja figuralna i ornamentalna modlitewnika, (w:) E. Szan-
dorowska, A. Karłowska-Kamzowa, Francuski modlitewnik Jana
Zamoyskiego, Warszawa 1998, s. 25-36.
290. Wprowadzenie, (w:) Badania nad sztuką Pomorza. Materiały z
sesji naukowej Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków
loading ...