Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 11.2000

Page: 36
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2000a/0038
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
36

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

Sztuki: „Sztuka Pomorza Zachodniego w świetle najnowszych badań”.
Kamień Pomorski, 20-21 maja 1998 roku, pod red. M. Glińskiej, B. Ko-
zińskiej, Szczecin 1998, s. 9-10.
291. Malarstwo ścienne dekoracją gotyckiej architektury ceglanej base-
nu Morza Bałtyckiego, (w:) Badania nad sztuką Pomorza. Materiały z se-
sji naukowej Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki:
„Sztuka Pomorza Zachodniego w świetle najnowszych badań”. Kamień Po-
morski, 20-21 maja 1998, pod red. M. Glińskiej, B. Kozińskiej, Szczecin 1998,
s. 107-112.
292. Między jednością a regionalizmem. Uwagi o przestrzeni historyczno-
kulturowej Europy, (w:) Christianitas et cultura Europea. Księga jubileuszo-
wa Profesora Jerzego Kłoczowskiego. Część 1, Lublin 1998, s. 361-366.
293. Atrybuty św. Wojciecha w sztuce polskiej, (w:) Ecclesia Posnanien-
sis. Opuscula Mariano Banaszak septuagenario dedicata, pod red. F. Le-
norta, K. Lutyńskiego, UAM Wydział Teologiczny (Opuscula Dedicata 1),
Poznań 1998, s. 33-38.
294. Hof und Volk in Bildern des Schachzabelbuches von Jacobus de
Cessolis, w: King John of Luxembourg (1296-1346) and the Art of His
Era. Proceedings of the International Conference, Prague, September 16-
20, 1996, Prague 1998, s. 93-99.
295. Der Drache des Nordens. Eine ikonographische Analyse der
Stockholmer Darstellung des Kampfes des Heiligen Georgs von Bernt Notkę,
(w:) Kościół i sztuka pobrzeża Bałtyku. Kir che und Kunst im Osterraum,
Studia Borussico-Baltica Torunensia Historiae Artium 3, Red. M. Woź-
niak, Toruń 1998, s. 143-157.
296. Uwagi o interdyscyplinarnych badaniach nad św. Wojciechem w
jubileuszowym roku 1997, (w:) Kraje słowiańskie w wiekach średnich.
Profanum i sacrum, pod red. H. Koćki-Krenz, W. Łosińskiego, Poznań
1998, s. 635-640.
297. Włoskie źródła ikonograficzne malowidła koronacji MNP z po-
franciszkańskiego kościoła w Toruniu, (w:) Nobile claret opus. Studia z
dziejów sztuki dedykowane Mieczysławowi Zlatowi, pod red. L. Kalino-
wskiego, St. Mossakowskiego, Z. Ostrowskiej-Kębłowskiej, Wrocław
1998, s. 123-132.
298. Kulturowe aspekty polityki regionalnej państwa (w:) Reforma ad-
ministracji publicznej - materiały szkoleniowe - z. 21: Podstawy polityki
regionalnej, Warszawa 1998, s. 55-63.
299. Kult św. Wojciecha w twórczości artystycznej (sztuki plastyczne),
(w:) Środkowoeuropejskie dziedzictwo świętego Wojciecha, pod red. A. Bar-
ciaka, Katowice 1998, s. 217-227.
300. Saint Adalbert dans Vart. medieoal en Pologne, „Les Cahiers de
Saint - Michel de Cuxa”, XXIX, 1998, s. 231-235.
loading ...