Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 11.2000

Page: 37
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2000a/0039
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

37

301. Przyroda opromieniona światłem Najwyższego, Uwagi o obrazie
Adoracja Dzieciątka” Filipa Lippiego z pałacu Medici - Ricardii we Flo-
rencji, obecnie w Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz w Berlinie,
„Foliae Historiae Artium”, Seria Nowa, t. 4, 1998, s. 179-187.
302. Odbudowana katedra poznańska - tysiącletni świadek dziejów
Polski, pomnik kultury narodowej, „Kronika Miasta Poznania”, 1998, nr
4, s. 257-263.
303. Książka także do oglądania (Ze studiów nad drukowanymi mod-
litewnikami paryskimi przełomu wieku XV/XVI), „Res Historica”, z. 3,
1998, s. 113-122.
304. Błogosławiona z naszej parafii, „Swiętomarcińskie Słowo”, 1998
(listopad - grudzień), nr 55, s. 3.

1999
305. Wizerunek budowniczego w „Księdze figur szachowych” Jakuba
de Cessolis, (w:) Architectura et historia. Studia Mariano Arszyński sep-
tuagenario dedicata, pod red. M. Woźniaka, Toruń 1999, s. 63-71.
306. Włoskie źródła ilustracji „Księgi Figur Szachowych” Jakuba de
Cessolis, (w:) Argumenta, articuli, ąuaestiones. Studia z historii sztuki
średniowiecznej. Księga jubileuszowa dedykowana Marianowi Kutznero-
wi, Kom. Red. H. Dziurla, A. Błażejewska, E. Pilecka, Toruń 1999, s. 99-
124.
307. Bildprogramme der Wandmalerein in den gotischen Kirchen in
Ostmitteleuropa und Skandinaoien, (w:) Christianity in east Central Eu-
ropę. Late Middle Ages. La Chretiente en Europę du Centre - est. Le bas
Moyen Age, editor -in-chief: J. Kłoczowski, ed. P. Kras, W. Polak, Lublin
1999, s. 111-114.
308. O współczesnym utrwalaniu tradycji patriotycznych na wsi wiel-
kopolskiej - Muzeum Józefa Wybickiego w Manieczkach (w:) J. Baier,
Pamięci bohaterów: 200 lat „Mazurka Dąbrowskiego”, Manieczki-Poznań
1999, s. 25-32.
309. Wyobrażenia św. Wojciecha w sztuce polskiej od XII-XX wieku.
Warianty ujęć ikonograficznych, (w:) Tropami świętego Wojciecha, pod
red. Z. Kurnatowskiej, Poznań 1999, s. 355-371. (PTPN: Wydział Historii
i Nauk Społecznych - Prace Komisji Archeologicznej, t. 18).
310. Jerozolima i wyprawy krzyżowe w plastyce Europy średniowiecz-
nej, (w:) Wyzwolenie Grobu Chrystysa w Jerozolimie. 900-lecie - 14 lipca
1099 - 14 lipca 1999, Poznań, 17 lipca 1999, s. 35-42.
311. [Współaut. Piotr Budzan] Działalność fundacyjna biskupa po-
znańskiego Jana Lubrańskiego, „Kronika Miasta Poznania”, 1999, nr 2,
s. 93-104, il. 8.
loading ...