Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 14.2003

Page: 19
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2003/0022
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

19

1973
56. Gloryfikacja panującego i dynastii w sztuce Śląska XVII i XVIII
wieku, Warszawa-Poznań 1973, s. 222, il. 70.
[rec. J. Wrabec „Roczniki Sztuki Śląskiej”, t. XI, 1977, s. 137-140].
57. Gloryfikacja dynastii piastowskiej w sztuce Śląska wieku XVII
i XVIII, (w:) Piastowie brzescy i ich epoka, Opole 1973, s. 39-59.
58. Galerie der Schlesischen Kunst der Neuzeit vom 16 bis 18 Jahr-
hundert im Schlesischen Museum in Breslau [Wrocław], „Ósterreichische
Zeitschrift fur Kunst und Denkmalpflege”, Jg. 27, 1973, H. 1/2, s. 77-81.
59. Galeria śląskiej sztuki nowożytnej XVI-XVIII wieku w Muzeum
Narodowym we Wrocławiu, „Muzealnictwo” 1973, nr 21, s. 27-35.
1974
60. Architektura barokowa na Śląsku w drugiej połowie XVII wieku
Wrccław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, s. 246, il. 172, ryc. 40.
[rec. W. Brzezowski, „Roczniki Sztuki Śląskiej” t. 12, 1979, s. 81-84;
K. Rosińska-Jędrzejewska, „Nowe Książki” 1975, nr 2, s. 66-67],
61. Barokowa architektura Nysy, „Szkice Nyskie”, t. I, 1974, s. 16-66.
[rec. K. Pawlik, „Szkice Nyskie” I, „Śląski Kwartalnik Historyczny”
1977, nr 2, s. 257],
62. Conseruation and Protection of Historical Treasures in Peoples Po-
land „Polish Western Affairs” Vol. XV, 1974, nr 1, s. 46-62.
63. Gwido Chmarzyński [1906-1973] BHS, R. XXXVI, 1974, nr 1,
s. 85-87, il. 1.
64. Gwido Chmarzyński [1906-1973] „Informator UAM” III 1974, nr 8,
s. 51-52.

1975
65. Die Glorifizierung des Herrschers und des Herrscherhauses in der
Kunst Schlesien im 17 und 18 Jahrhundert „Wiener Jahrbuch fur Kun-
stgeschichte”, Jg. 28, 1975, s. 106-122, il. 91-103.

1976
66. Rzeźby ołtarza głównego kościoła klasztornego w Henrykowie, (w:)
Ars Una. Prace z historii sztuki, pod red. E. Iwanoyki, Poznań 1976,
s. 121-125, il. 2.
67. Zagadnienie interpretacji św. Teresy Berniniego (na marginesie ar-
tykułu W. Rankę, Berninis „Heilige Teresa”) (w:) Interpretacja dzieła sztu-
ki, Poznań-Warszawa 1976, s. 162-167.
loading ...