Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 14.2003

Page: 20
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2003/0023
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
20

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

1977
68. Architektura doby baroku na Śląsku, Warszawa 1977, s. 382,
il. 382, ryc. 64 + mapa.
[rec.: J. Paszenda, K. Kalinowski, Architektura doby baroku na Śląsku
(Architecture a l’epoque du baroąue en Silesie) „Archivum Historicum So-
cietatis Jesu” Vol. 47, 1978 s. 385-387; A. Zacharska, O sztuce śląskiej.
„Nowe Książki”, nr 19 z 15 X 1978, s. 80-81; V. Nankova, „Umeni” XXVII,
1979, nr 4, s. 358-366; T. Chrzanowski, „Roczniki Sztuki Śląskiej” t. XIV,
1986, s. 179-185],
1978
69. Die Barockarchitectur in Schlesien „Mitteilungen der Gesellschaft
fur Vergleichende Kunstforschung in Wien” Jg. 30, 1978, nr 1, s. 1-4.
70. Zdzisław Kępiński (1911-1978) „Informator UAM”, 1978, nr 6,
s. 10-12.
71. Zdzisław Kępiński (1911-1978) BHS R. XL, 1978, nr 2, s. 201-205,
il. 1.
72. Der Wiederaufbau der Altstadte in Polen in den Jahren 1945-1960
„Ósterreichische Zeitschrift fur Kunst und Denkmalpflege” Jg. 32, 1978,
H. 3/4, s. 81-93.

1979
73. Motyw tonącego okrętu w malarstwie Iwana K Ajwazowskiego,
„Artium Quaestiones” 1979, s. 117-136, il. 9.
74. (Rec.:) H. Dziwią, Krzeszów, „Roczniki Sztuki Śląskiej” XII, 1979,
s. 84-88.

1980
75. Przedmowa, (w:) Problemy interpretacji dzieła sztuki i jego funkcji
społecznych, pod. red. K. Kalinowskiego, Poznań 1980, s. 174 [i w jęz.
ang. Preface].

1981
76. Związki artystyczne Śląska i Polski w XVIII wieku [ w:] Sztuka
1 połowy XVIII-wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztu-
ki, Rzeszów listopad 1978, Warszawa 1981, s. 321-344.
77. Vorwort (w:) Barockskulptur in Mittel und Osteuropa, pod red.
K. Kalinowskiego, Poznań 1981, s. 7-10.
78. Die Barockskulptur in Schlesien in der 2 Hafte des 17 Jhr. (w:) Ba-
rockskulptur in Mittel und Osteuropa, Poznań 1981, s. 53-79, il. 16.
[rec. R. Nowak, „Roczniki Sztuki Śląskiej” t. XIV, 1986, s. 185-189].
loading ...