Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 16.2005

Page: 164
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2005/0166
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
164

JAROSŁAW LUBIAK

z tych technik rzutowania nie rządzi całością przedstawienia. W rezulta-
cie rysunki te zdają się przełamywać kanony geometrii Euklidesowej.
Nie są to przedstawienia architektury w jej wąskim sensie, stanowią
natomiast próbę innego sposobu myślenia o formie architektonicznej,
stworzenia innych znaków graficznych dla architektury, innego pisma
architektury.


4. Muzeum Żydowskie, Berlin. Nowe Skrzydło. Fragment elewacji. Widok od
północy. © Wojciech Goczkowski (fot.)

(Nawiasem mówiąc, to właśnie ten tekst Husserla otworzył również dro-
gę Jacques’a Derridy ku projektowi gramatologii, czyli ku projektowi
nauki o piśmie ogólnym9). Następna teka rysunków Libeskinda zatytu-
łowana Chamber Works: Architectural Meditations on Themes from He-
raclitus (Utwory kameralne: architektoniczne medytacje na motywach
z Heraklita), z 1983 roku stanowiła kontynuację jego poszukiwań10.
Geometryczne figury i bryły, które pojawiały się jeszcze w Micromegas -
9 Por. J. Derrida, Introduction a „L’Origine de la geometrie” de Husserl, Presses Uni-
versitaires de France, Paris 1962. Por. też P. Łaciak, Wczesny Derrida. Dekonstrukcja fe-
nomenologii, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 2001.
10 D. Libeskind, Chamber Works, (w:) idem, Countersign, Rizzoli, New York 1992,
s. 109-119.
loading ...