Bartoli, Pietro Santo ; Bellori, Giovanni Pietro [Oth.]; La Chausse, Michel-Ange de [Oth.]
Picturae Antiquae Cryptarum Romanarum Et Sepulchri Nasonum — Rom, 1750

Page: 03
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bartoli1750/0031
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
I C T. V E T. I N C R Y P T, R O M A N. T A B. I I. 7

5

auturnabant j fragofius enim eombufta felicitatem portendere credebatur: contra,
fi tacita connagraffet, trifhe erat augurium, ut ex Tibullo, Propertio, Lyco-
phrone, aliifque fcriptoribus eolligi poteft . Aliam a praedictis Ovidius ratio-
nem aftert, fcilicet quod ficut laurus perenne viret., & quocumque anni tempore
frondet, fic Apollo imberbis femper, & nunquam fenefcens, femperque coma-
tus fingitur s hinc intonfum veteres appellarunt.

* Vtque meum intonfis caput eft juvenile capillis , l'if!"
Tu quoque perpetuos femper gere frondis honores .
Athenienfes prastcrea feptimo quoque Lunae die, hymnum in honorem ApoIIi-
nis decantantes, laurum folemni pompa deferre confuevifle, Proclus in Hefiodo
memoriae prodidit, ut narrat Voffius . Orbiculata praeterea aedicula orbicum_,
Solis curfum, qui idem cum Apolline Deus eft habitus, nobis repraefentat: ejus
cyanea chlamys caeruleum coeli colorem indicat: quatuor columnae quatuor an-
ni tempora: feptem fides mufici inftrumenti, quod puifat, feptem pariter glo-
borum certum motum demonftrat.

Duo praeter explicatum eodem in conclavi extru&a erant loculamenta; quo-
rum alterum vermiculata pariter emblemata exornabant, quse femihaminum-.,
monltrorumque figuras exhibebant; in altero quaedam veterum aedificia depida
vuebantur.

t Aliud praeterea fpe&abatur conclave , cui quatuor depidae tabulae , Ado-
nidis fabulam exhibentes, ornamento erant, quarum exemplaria inter cetera_»
veterum monumenta illuftris de Maximis Familiae adhuc affervantur iLlamenim
antiquitatum ftudiofiffimus Cardinaljs Camillus infignis Mufei fui haeredem te-
ftamento reliquit .

T A B U L A III

FAbuIofus Adonidis ortus neminem profecto latet, cujus materMy-rrha,7?
quum, nerando Cynarae Cypriorum Regis patns lui amore capta , nu- iw«, 9«a.
tricis auxilio cum illo , ignorante quod filia fua effet, concubuiflet die Zlr^Zt
loiemni Cereris, quo mater ejus operata fecubabat a vira, patris thalamo plena
incefto concubitu exceflit , Poftquam vero pater filiam eiTe refcivit, pudore co- jfr

r» n r n ' n> • r> » *• « ■ * . r ' kulojui sfdonidh

aetus eit terro ftnqo eam mfeqm . Ipfa metu ternta in Arabiam profugiens, 0rm ^-^,
fefla apud Sabaeos requievit, ibique Deorum mifericordia in arborem, quae ejus
nomen retineret, mutata eft: ex qua tamen, licet in arborem verfa, ut refert
Ovidius , * fcifla cortice nimio Solis ardore , puerulus nafcitur , quem Adoni- * Met. m. m
dem cognominant, quem etiam Najades excepere eo prorfus paclo, quo in hacM?'^*0,
tabula licet afpicere ,

Primum itaque parietem, qui a tergo eft, coeruieum veftit aulaeum eo dif-
pofitum ordine, ut Veneri, Nymphifque tentorium quoddam excitatum videa-
tur. Nympharum altera num. i. genu fubmittens (cujus peelus, laevumque_»
brachium denudatum, reliquum vero corpus croceo extrinfecus, fubtus albido
linteo veLatum afpicitur,) infantern num, 2. de ftipite Myrrhae vix in lucenru,
editum utraque manu pratendit , & Veneri oiFerre velle videtur . Stat Dea_>
num. 5. laey^ mmix arborem Myrrham , dextera regale fceptrurn tenens: eft
lili caput diademate ornatum, comti capilli , quorum fimbriae mira elegantia^
in humeris crifpaatur: corpus pube tenus feminudutn apparet , reliquum fub-
albido extrinfecus, intus candido tegitur linteo , quod e dextero brachio pene
ad taios ufque flexuofe decidit. Oculos 't& pueruium Venus intendit , ejufque
vicem miferefcere videtur . Altera dextrorfum Nympha »«»2. 4. laevam ma-
num , colioquenti fimilis , elatam tenet: talari albaque, & fine manicis de more
tunica induitur s viride prseterea linteum ei a lateribus dependet , quo dextera
manus obtegitur, Videre denique eft Venerem & Nymphas tum hujus tabulae,
tum fequentium, utraque in brachia aureas armillas gerere.

TA-
loading ...