Beger, Lorenz
De Nummis Cretensium Serpentiferis Disquisitio Antiquaria: Qua Cretensium Ab Asia, Asiaticorumque à Serpentibus credita Origo adstruitur: Indeque & Numismatibus serpentiferis Antonii Et Augusti, Aliorumque sua Lux affunditur — Coloniae Marchicae, 1702 [Cicognara, 2759-3] [VD18 14394359]

Page: 23
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1702/0023
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
SERPENTIFERIS. 23

gitivi docuere, a Medis didicere Perfe, quorum liberi a quinto setatis anno
ad vigeiimum usque, tria tantum docebantur : Equitare scilicet, arcufagit-
ta6 excutere & vera loqui, uti htec omnia apud Herodotum Lib. i. legere est.
Si hxc ita smt, inquit ETASTES, sagittandi artem aScythis ego arcesterim;
Konabs re feceris, respondit DULODORUS,ab iisdem enim etiam Par-
thos oriundos , qui & ipsi sagittandi arte celebrantur q Imo Amazones,
quibus mamxme adustse memorantur , ne sagittarum jaftus impediretur,
sustinus author est. Idem 6c de Massagetis dixerim, quos viftum & amh
dlum Scythis ssmilem habere, & sagittarios esse, Herodotus testatur : IJt ta-
ceam, etiamin prcelio,Exercitum Cyri ScTomyridis primo sagittas misssse:
lmo & virum Massagetam, ubi cupidine mulieris capitur, suspensa ad plau-
strum pharetra coire, id quod apud eundem legas. QuM hoc ad rem ? in-
quitETASTES > Multum,respondit DULODORUS;ss enim Scytharum
origines scrutemur, proculdubio ad originem artis sagittarias perveniemus,
quas hoc Coriti schemate Assaticos jaftare diximus. Origines Scytha-
rum, excepit ETASTES, rem adHerculem deducunt; Ita emm apudHero-
dotum Gncci: Hcrculem, inquiunt, cum ad regionem, qu<e nu?ic Scythia voca~
tur, venijfet, fubjirata{Jibi pelle Leorm obdomiivijje,^ dum dormit interea equas
ejus a curru gajcentes drvina quadam forte amotas, non comparuijfe: cas exj?er-
rcttus cum indagaret,o?nne?n regionem colluftrante?n,tande?n in terram, qu<e dici-
tur Hyl&a, ‘venijfe, ibique in antro quandam invenijfe virginem anciptk natura
hu?na?i£ ac SERPE NEINJE, fugerne quidemfemorum tenus foe?ninam> in-
ferius aute?n vij?era?n. Ea?n conjpicatwn Hercule?n atque admiratum interro-
gasse, nuncubi suas equas errabundas vidijfet: IUa?nque refondijjh, fe quide?n
illas habere, fed non j?nus reddituram ei , qua?n cwn ea coivijfet. Hercnlem
ea mercede cwn fcemina co?icubuiJfe. Sed cwn isla difserret reddere equas cugida
diuti ftme cU?n Hercule concwnbendi , at hic cuperet recej?tis equis abire, ad j?oJtre-
mwniUis redditis muliemn dixisfe : Has ego tibi equas, qux huc venerant fer-
vavi, tu earum fervatarwn j?retiwn ?nihi jjerfolvifti , Concej?i eni?n ex ‘jsefilios
tres, qui ubi adoleverint, exgone quid facere debea?n ? nunquid hic habere do-
tniciliwn? {nam ijfa hujus regionis i?nj?eriu?n teneo) an ad Te mitti ? Hacper-
contatce Hercule?n dixijfe , fiojteaquam eos in virile?n <etate?n adolevijfe videris,
(i ita facies non delinques. Gjue?n animadverteris eorwn hunc ARCUM ita
tendente?n, <5? hoc baltheo ita j?ercinBu?n, ewn Tu hujus regio?iis incolam ejftce,
ciui autem his operibus, qu<e ??iando ,non ent j?ar, ewn hinc aolegabjs. Atque
ita locutum Hercule?n tetendijfe alterwn arcwn ( duos em?n gefabat) & balthewn

‘iem Statem adoleverint, eandem mandatorum memorem iUa feregiffe , & duos
auidemfiliorum Agathyrfum&Gelonum,qui frofqjito certamini non fujfeciffent
l matre ableoatos > regione cxceffsse. Scytham vero, qui rcm coms leflet, ibidem
remanpse, & ab iUo Scytha Herculis filio frogeneratos ,qm deincess suennt Rc-
«es Scytharum. Hoc,perrexit ETASTES, ut Aurhor testatur, Graci qui ha-
bitant in Ponto referunt, a quibus equidem reliquos Ass>e incolas id audivisse,
facile crediderim: An autem ideo Coritum cum serpentibus expresserint,
ut credam a me impetrare non possum. Nec illud dico , excepit DULO-
DORUS quanquam quodScyth* deinceps Asiam subegisse memorentur,
hidefhrtassisconjestura stabilire possit. Sed egoaltiusassiurgendum arbitror:

Et
loading ...