Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bernatowicz, Tadeusz
Monumenta variis Radivillorum : wyposażenie zamku nieświeskiego w świetle źródeł archiwalnych (Band 1): XVI - XVII wieku — Poznań, 1998

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.29772#0010
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
kecemenci: I7r8ru1a ^.uZu8tynia1c
^n6rrej kactiuba

kedMor: 4mna?ó^c1ca

In6e1c8^ ^68taM: ^n6rrej kernatonlc?

I1u8tracjL na obtubce: ^amelc ^v I^i68xvie^u

kruZment rycin^ 7. MtccEtcieZo ^ otroto 1604 robu

G (topMFbt b^ ^bni8ter8Nvo Lultur^ i 8^tu1ci Liuro?etnomocniba?^^6u
68. ?ol8tcieZo D^iebrict^a Lulturalnego ^a Oranic^

I8M8Z-86001-8Z-6

?ro6ubcja: koguctci ^6a^vnictvvo Mutcoxve
61-576 ?ornan, ut. 6órnaM16a 90
tet./kLx: (0 6l)8ZZ65 80
e-mail: boZuct6GboZuctci.com.pl
bttp://^xvxv.boZuc1ci.com.p1

Drulc: Uni6ru1c 8.c.

61-485 ?o^nan, ul. 28 drerxvca 1956 r. 22Z/229
te1.:(0 6l)8Z1 1186
 
Annotationen