Bernatowicz, Tadeusz
Monumenta variis Radivillorum : wyposażenie zamku nieświeskiego w świetle źródeł archiwalnych (Band 1): XVI - XVII wieku — Poznań, 1998

Page: 71
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bernatowicz1998bd1/0077
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

' Xo6ek8 ÓWtomaM/n^ tcalectr^ i 6iecerji Men^iciej, t. I, (1Z87-1507), Mct. s. ?I)X77X,
V. 8MXOMc2, XrLkóv 19Z8-1948,8.4Z8-440.

^ !Vl. UX70l^7^V8XX, ?LtyfunOium HL62itvitt6tv tv XV cto potowy XVI w., >VLr8rLcvL-?02ULU
1985,8.127.

^ Ibictem, 8.128.

^ Z. )VX080ZV8XI, 0/^ i8lnieb tcnia/iowie ni68wie8c)7, ,Aleneum Men^tcie", 1.1, Mtno 1929,8. Z.

^ NV?0M8XV,o.c.,8.127.

^ MOLO>V8XI, o.c., 8.6.

' 8. V??X8VX1)?OM02, NiL8lecrt(L kiatoru^i i 7ilM jatco 08robtci banbtu iv XVI i I potorvie

XVI1ivi6tcu, „?ocMitc LiLto8loctci", 1. t, 1961,8. 6Z, 7Z.

^ H. 70^VVlIXX8XI, Mboct^ miL8l Ii1eiv8lcicb, „Vleneum Mten^Icie", 1.1,192Z, 8. Z98-466; 1. II,
1924,8.1-Z, 402-404.

^ M08(M8XI, o.c., 8. 6; M,b02M8XV, o.c., 8.1Z0.

'o 8.7X08061X8X1,2 6riejóiv Xi68ivie2L, >Var82LcvL 19Z7,8. 9.
n V6VI),62.XXV1,nr2/2,8.15-Z8.

^ 7681LM6N1 ZlilcotLjL ?Lct/icvittL /vv. 0/arnM vvc,j6vvociv wileiislcic^o (w9 7. V66687VXIVX,
768lameniv ewLNZetitców relormowan^cb wMettcim X8itz8lwie I.bew8lcim, Marc/awa 1992,8. 20.

8. 7V7H8X1, botezium Ze/uilów w Xie8wie/u 1582-1608, „?r/eZ1cic1 ?ow8/ecbn^", 1. 17V,
1897,8.240.

^ ). 8V6M8XI, t)/iLtatno8c X8. ?iolra 8tcarZi 7. Z. na lle jezo ti8lów 1566-1610, Xratców 1912,8.
44.

^ Vl. 6X71X8X1, 7. 71?IX8X1, 8laro/ML?ot8tca, 1.111, ^ar8/awa 1846,8. 626-628; X. M8X1,
Xi68wie/, (w:) 8townitc Zeograbc/n^ Xról68lwa?ol8tcieM, 1. VII, 1886,8. 118-122.

^ k. NXXXO^V8X1, 2ametc Vbtcotaja XrM/1olL bLct/iwitta „8ierolIci" w Xie8wie/u, XXi6,1. IX,
1964, 8. 158. OZótn^ /LM ct/iejów /amtcu /amie^cit X. X?7XXXXV ldaleriM cto 6/iejów
re/ybencji, 1.11/X, V?ar8/awa 1986,8. Z28-Z62; X. 0176?lXXOM70XI, X1e8wie/ - mitzct/MaroctoM
08robetc tcutlur^ na6iatoru8i, V?ar8/awa 1994,8. 20-Z6.
loading ...