Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bernatowicz, Tadeusz
Monumenta variis Radivillorum : wyposażenie zamku nieświeskiego w świetle źródeł archiwalnych (Band 1): XVI - XVII wieku — Poznań, 1998

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.29772#0089
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
MML8 08081 M8M(M080I

^ktLuarv 8oniLr>71
4bren8burg 14

4let(8Luc1er 77 -o> kL6riE.4l6k8Lu6er bu6cvik
.4lei(8Lnc1rocvicr 8tLru8lL-cv 71
4uAU8tMLlc Iere8L 71
^ubr^8, buóowuic^ 16,7Z

Daicii^LrL OttLvio, kortMkLtor 17
6LliU8ici k4icbLl71
6LrLN0tV8ici)erry 11,15,72
6Ltor^8tekLu 10
6enticotV8lci keiiic8 78
6eriiu 78

6eruLrcioui 6iovanui!VlLriL, Lrckiteict 15

6ernLtocvicr iLcleu^r 7Z, 74,76

6eruovit^ OeorZloban, 6cvorrLuin ic8i^2tzcy 69

6er8obu ULtkiL8 26, 27

6iLiL(?ociiL8tcL) 11.15,16,17,18,72,73

6ogciLuoiv8ici)LNU8r 72

6oromeu8r KLroI 8iv. 18

6reu8rteju barol 25,76

6rre8cbit. 10

6uóu^ 8rMOu 10

(^LMPLUO OiovLNui?ao1o 11
0L8per, murarr 72 -> ?ociy^a XL8per
OatLueo Oiroiamo, teoretyic arcbiteictury 16
Obariców 28
OkeuouceLux 14

Okobiciewicr 6ierouim, ica^rteiau wiieu8ici 18, Z5
Oicozua 4utouio, fortykiicator 17
OicoZUL?L8quL>e, kortykiicator 17
OieckLuowiecici 4uc1rrej 72
OraruLwcryce 17, Z1

Oremiua 2okia r bLÓriwiilów 18
0roiow8ici 4ieic8Luc1er 76

Dawicl, toicarr 2Z
Dymitr, 8toiarr 2Z

I!kreutbLi!^atbiL8 vou 25, 26, 76
bmmLuuei, maiarr 20

LtLMP68 14

?Lrne8e4le88Lnciro, IcarclyuLl 18

?ereu8, bajciuic 48

kijaielcjler^ 71

?iiip, rrerbiarr 21,27,74,75

?oc1^L XL8per, rrerbiarr i arcbiteict 16, 20,72

?rauci8reic, malar^ 18

kbLuickurt aM., 72

?ryciman 15

6akru8'?LMLrL71,72

OaieucLuicL Oeorzij 71,72

Oauciolk, ciworrauiu ic8i^/^cp Z1

Ocian8lc 18

OeuZa 8imoue, kortykikator 17
OierZieiewicrlerr^ 7Z
Oiovauui, rrerbiarr 20
Oiucic8burz 15
Ooiucbów 15
Oro6uo18, 7Z
Orobricica ^aria 74
Oru8recici.4ucirrej, 15,16,17,72,7Z
Oumiu8ici Heiiobor, r^8ovvuitc 77

Dauowicr)Lu, bibiioteicLrr ic8Mtzc^ ZZ, 58
Oauu8r, muiarr 16,72
OLUU8MWL, rlotuiic 2Z, 75
 
Annotationen