Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bernatowicz, Tadeusz
Monumenta variis Radivillorum : wyposażenie zamku nieświeskiego w świetle źródeł archiwalnych (Band 1): XVI - XVII wieku — Poznań, 1998

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.29772#0100
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
94


24. 8tr26lba2brojo^vni ?L62i^vitlL „8i6rotki". Or^Z. ?an8Nvo^ve 2bior^ 8rtubi naZ^L^etu. ?ot.
L. 82U8ter.

25. 8tr26lba 26 2brojo^vni ?a62iMta „8i6rotbi", krLAM. Oryz. ?LN8tvvovv6 2bior^ 82tulri na
^Lwolu. ?ot. L. 8ru8t6r.

26. ^te^at MkotLjL?L62ivvttL „02Lrn6go" (revver8). V?er8jL 26 2totL. Or^g. MX. bleg. !ML.

27. ?466Ll ^titiotajL?L62ivvttL „02Lrn6Zo" (LVV6r8). ^7er8ja 26 2totL. Or^g. MX. bleZ. Ii1M.

28. NeciLt I^itiotajL?L62ivvttL „02LrneZo" (rewer^). ^er8ja 26 8rebrL. Or^F. NM. bleZ. I^M.

29. ^le^at lVtitrotLjL?L62ivvttL „O^arnego" (avver8). ^er8ja 26 8rebra. Or^g. MX. >teg. !V1M.

ZO. ^e^at MtcotLjL?L62ivvittL „8ierottri" (avver8). Or^Z. I^M. Xeg. NM.

Z1. UeM MtrotLja?L62ivvittL „8ierot!ii" (avver8). Or^Z. bleg. ML.

Z2. Nebat MbotLja?L62ivvi!tL „8ierottci" (rewer^). Or^Z. I4M. bleg.

ZZ. UedLt I4itiotajL?a62i>vittL „8ierottci" (avver8). Oryg. I^M. I9eZ. MX.

Z4. Nertat MtiotLjL?L62icvittL „8ierotIii" (rewer^). Or^Z. !MX. MZ. I^M.

Z5. ^e^at Mcbata Xa2imier2L?L62ivvittL (avver8). Or^g. IMX. Xeg. NM.

Z6. I^ebLt MckatL Xa2imier2L?L(t2ivvittL (avver8). Or/8- IMtO ZteZ.

Z7.14ectLt McbLta Xa2imier2L?L62ivvittL (acver8). XtX-vviec2NL tiopia. Or^g. NXX. Xeg. MX.

Z8. ^eOat ^icbata Xa2imier2L?L62iivi!tL (revver8). XtX-vviec2NL tiopia. Or^Z. Xez. NXX.
 
Annotationen