Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Pars IL Tit. I.
&to<m$ t>cfpßet)shli$cnfyosfae< 1 .
Titulus I.
tfföer antwit/
t>onmi)lcmt)t unsern
tKtimiscfycn 8tt){mt
emtc» jungen/ ttv
<&tatt 9?0ttt?Ct( gegebenen ^>o
gnaötgnng tmnb §ra;S?estert/ istbt*
tyxkbm ein ^trcPel / st>oJ)in
sm& »fc «wt fcassefötg ,£<#
gmcs^ ^u ttc^ten £al>m sol/
** afenemiicfjtwnSKc-tsms mt06if?
au Dic§«vsV tmnS> an t>tö (Bebtrg/
cerepotest.Sic(wsD.WS.
<3ßot(uitg»n6©c^irm6st'csf'n Dicasterio Rotvvilensi «sangt / quamm
executio pro reali immissione demandatä oppido ÖJtorfcacfj. His au-
tem insinuatis & reprodueüs RotvviUe5 DuxVürtembergensis sese
opposuit,petiitq; adse partes remitti,cauuara adiieiens > Öa[j er aftori
ÜCccfjssgcstafen SV(Slse/&qüodipsi executio competanallegans prater*
eapriüilegiasquaiextancapudWehner.TöWA^w/fors^.rä/i.^.J.Tj-.yi/.
■s^.efys^.vbi^BiIrtcmfcergeriam contra (geäsften priuilegiatuslegN
tur) contra iudicium ju ÜioriWil. Replicatum est, 2l6foi&cnmg seu re-
missionem isto casu non habere locums t>amussei)<mc(£rjc!jaffs inrer
locutoria^ictrdlDKseeacrKstlangten&eisolgt^eC^t^ürtcmber-
gensisrepcnitpriorafundamenta;similiterMarbacensesofFerunt fe
adparendurn,h iussus Ducis ac Principis interneniat. ^Jrt^sü-: Qu od
Mar-

**, Iudicium RotvvileniS
habet ordinariam Iuriidi-
dtionem ex cöncessiotie &
autoritäre Imperaröris.-«jC
fart.2.tit.s.infrin. & cottcur-
rit cum quibusuis ordina-
riis:atq;ideo, llilkcessent,
vel /pecialiter priüilegiata
nonsint> velseiusto tem-
poread ius administrandÄ
non ofFerantj vel exemtio-
nes&priuilegianonlegiti^
meallegent: Iudicium hoc
Rotwilense exinde per
prsmentionem, veliniub-
iidiumcumulatiue & iegi^
time mrisdi&ioiiem exer-
 
Annotationen