Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Pars IL Tit. XIII.

HP


Titulus XIII.
|> 5t ^osfncijttr ofcer Cß*st§4ltt»v fceftttnen £tatist/
jbcronadj U tum Äsoge Am e|je0eDacsjtö ßetjscrltcljeit
scJrtÄ«/ &a£tKttwgm »integer« 4u|s sc|sd6c»
^aabönni>©atttr/ töfe^atiß/ ij>0jf/tf4u%ge{egeivfampt
^OTtät/9iasm/«t>ra6Ä@a(peti/E»iese 2(ttlatt Uttg fcttttD
€mfat5trfcnns/utW«n&t. ©dc&e&rtsarturtgatt'rttfa(&
itättrtfcer &bti$eit/t>ntetwekf)ev Uc&üitet gejegett/msinm'rs/
i>nfct>errtfnÖt/wt>f;at&cr^
tton^eit frrcp£t$m $BÖC$m ipnfr twi)Za^M ttelcfar
3ds<rnoc^ers^cmmmag,<Öni)&K2(n(aimn^nac^mal^
twspvttjf^tt/' <E5oerÄutti
erscf>einrt/ wirW £u 9sofa erfam«/
fcaJNnjcber^jetssem (Berec&sipit
6ijj^.^)offgertc&t.&rtW^uc/ön&öar«!
4)6«: 6c{^c&ctt soU/ toatfSKeefatsi/
roirös Daraujs Die ^rtfectt/ »6c r i>ie
®erc^tt9fcism/»W#csi^aff«i§?it
Der ©aeljen atts&csprodjen/ toafow
in o66csrimptcr ^eit i>ie Sstllat'
titng riteman^t)rr|p*d^n
ȟr&e/so gt6tm<uiausf fccjs 2(t#afe
tertf weiter ^egeroi/ etlari^t^"^w^rtast^rfeewsb
WC^tt/?7 Jt)c(cs)e^ra|st|«6enl>er ^eiis«n«©'<retsoigto 6#
jum anBern .stosfjjerie&t für*
gm6em4nt)mls«i««Sw«be»or5(|a(Kn/t>nn^fÄro<räc§<:nsc^rft■ssör^l4t
5? M; "&

/* rEörmulaj Söerstw*
crjuttgöerSfafatritt / taiis est;
SBc-lgcfcortter/ Di|j Äetjsersfe
et?cn, .£ieffgerte$sö «1 iXc**
weil, ^»sswcljter-/ gneDigetf
#s rr/<£s Ijat Titius^u 5}. »*
6er Semprotiü ©öster ju 3j-
gelegen iZnlait (ässen atifc
ge|en / bie »eispfi'cijs Sem-
prdnii.s, mit tr&iefen/ sem«
gerec^Jäsert bm&bet&etichtt
licljenf«V$u&rma,en: Daraüsf
fWges aitisf Öeß ^osfttefctera
besragen Die SSriljeil: ÄK#
 
Annotationen