Paul Matthias Wehner; Wehner, Paul Matthias [Editor]
Alte vnd Ernewerte Ordnung vnd Reformation der Römischen Keyserlichen Majestät Keyserlichen Hoffgerichts zu Rotweil — Franckfurt, 1610 [VD17 39:157931G]

Sheet: 84
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/drwWehner1610/0114
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
84

ReformatRotwil.

! i

HP
i -

1

quod videlicet prmHegio
Caä&reo jsxemti essent ä
Iurisiüclione Rotvvilensi:
iudices vero Rotwil. non
obstante allegato & irisi-
nuatöpriuilegiö fese com-
petentes pronunciaret: &

öbUgätioiüsapudMeich&et.»w.i.<&s^r/7:^'/.iäy«. Acccdit, quod re-
nunciatiopriuilegiotümeoasninccrcasus Rötvvilensibüs referuatös
coniputawr, snb «n SMasfrtn istiiuxta.tit.i.§.2i>sr.j>m.2. Quod si sub-
diticuiiuclam domiaijRocyvilg in iüä vocati,perDominum vigore siii
■:,■.; .'.i---.: .'■•..';.:•..•_■ '.■i'j.■'.-■■'.'.■." priuilegiiaüocati raerint,
tossett #tttMg se»m s<$/ t><»ttit Der , tblüs Dominus absquc
Rifytt/soaißbmntiit&SiifymQC* ', suWitiseipropr,eradCa-
seify Wsttst/ »tsfm^ttWC / Ö»e / «neram Imp. appellasser,
ISlts&iK^ermasssrttrsCttlcm^s^ ibiqscitationem&inhibi..
". tionemimpetrasset:reprot .
■'■! duäis processibus poll: fa-
ÄamexcCunohemjiudicesaquibuSjnonobstaiateinhibitionCjContxa
iübditosincaussaprihcipaliincontuniaciamproccderem:: Itaq;D6-
jniao propter taliaattentata,pendentc appellatione,fa&a, peteret il-
los in poenaia inhibitionis declarari :Iudices excipierent, non essc ap-
peiktumpersubditos,sedtantumper Dominum, Scsic sententiam.
quo ad illos in rem iudicatam transiisse, Sc non iniuria advkiora in
contumaciamprocessum:Qu£rimr,än appellatio Domini hoc
cauiprosit&bditisnon appellantibuSjita quod attentata sint
ipsoiurenulla,&anteomniareüöcanda ? Cönclusum in Camera,
<qu:odüc. Gaussaemmpriuilegii,etuprincipaHterconcernatDomi-
»um> tarnen feciindario reipicit etiamfauoremuibditorum,neaIu-
risdi&ionc Domini eximahtur,nee ad extranca tribunalia indeb'ite
trahantür rnagnis nimtibus Jmmo Dominus interueniensvideturo-
•mnemdefensioneminferecepisse,rcmotisplanenibditis: quodface-
'repotest > quando de feo prsiudiciovel fauoreprincipaliteragitur.
• Gti\.z.o^ern.tz<!.n.2.6c&c sententia competentia non contra subditos,
:fedmägiseoritraDominumlatafuit>quipro&o interesse principali-
rerinterueriit, auocando mos sii bditos: quiaipsius interest, ab alio
'siibditosnoniudicari. MeritoergoappellarioncpendentecumDo-
•minojscntentia competentia: non potest rrajasire in rem iudicatam»
centrauibditosnonappeUanteSjpraesertimsisentenoalata sit contra
' subditos &Dominum,tamquam consortem litis: quo casu certum est,
: vnius appellationem prodesse aliis non appellantibus,quand o seilicec
cauia est communis, &vnaeademqsomniumdefensio./. i.C.sivnusex
flmbMpe!Lm.text^ßguLirJttLßqmdfifaratim.§.ßn.ileafpeätit. Secussidi-
: uersa: imt caussäe,cum feparatorum separata sit ratio. Fuit itaq;Jioc car
; sum Camera pronuncianim,.inmsteattcntatum,&quodillaanteo-
' : nariia forent Veuocanda, rnandatumque Iudicibus Rötvvilensibüs, ä
'<■_:■'■ ';;■;. _.'■ ■■-.- ■ '. quibus
loading ...