Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext

De singularibus qiribusUam
& antiquis
In Germania Juribus
£*T Obsewatis.
■So»
in Zmtfälanb lBWS £ötßen&ecttf.
jE«s (Eentceros.
#ös We*4>btiOÄe4)i.
$>«s Ä>ad?ftte&&gdr>t.
3D«ö ©ö»Hec&t,

jDös StrßttöÄedjit.
3D«öStape!&e4>t«
jExjsöspses&edjt.
3Dös (Dt&dredjt.

Sbltfdcfstt igt »Ott
|USTQ GEORGIO SCHOTTELIO D.
X Sör(ilS5rott»s(&.{stti€6.e«mm«r»^iDsf.utt6Coßsistonal
* 9SNss<nJ$«el th 3?rU&m$ Cpnradi Bunoals.
 
Annotationen