Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext

CAPUT, IX. ©a$<B4i$fcfö>Sfc&t. *6?-
■''■'■■ \"V Caput IX. •:.-.: :.:■'■•'■:. •,-.
■■;■■' ' Üa$ ■.■;.■ ".'■'■ ■ ■
lus municipale,
SVUMA%_hÄ. ;, ■/:-.
i.' JusyVdciibilSci«ii: ^thiiäkestTeu-
tönica* ■-.■ . ;'"•"■'. ■
*. Exsonoaut?pr6nünciatione Francicani-
hiliirm^^
'■-' signifrcatioriis..Gei-manic«e..
3.. Lingua Teutonica ab! antiqüö in duas
. piinciparcs diaiedus est separäta, in
;. a.Iiaskerum dialedus divi<situr. -.''
,4. Fri^qcäDialeÄuscuinto
nico ♦ Romano inväluit,& in iuo idio-
-.-.;;, mate varieerevit,. .
5. De Lingua Celtica,8cstudioLingua;Gei;-
manica*.
6, Ob ad-ve) consbnantiam vocum iinihil;
firmi in vocum brigineindaganda,sta-
r tuehdüm, !■;;-] •;'. .•'■.■:■,..-,
7. Inepta
 
Annotationen