Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
2 • CAPUT h
7. . Quis proprie dicatur eilt JP)agC@töU^j
sunt enim plures mukorum annorun
coelibes , inter Hagestokzios tarnet
nonnumerandi.
§. Detre&antesmatrimöniumubi ab hono-
rereipub.mermtexclun". l
9. Liberias coelibatus rarö honori datur.
10. ä quo tempore ineipiat cum ef&chi aliquo
Hagestoltziatus.
11. Hagestok amittit jus testandi. Et ad quam
speciemconfiscationis^&adquamspc-
dem jurisdi&ionis confkeatio Hagc-
stoltziana pettineat, ■•
iz, Hagestoltziatus afficit tantum acquiüV
, bona, nonhsreditariaj paterna, ma-
ternaautfeuda,
13. Quidcommunitersit <£rl>/ <$tty\\l)t
14. Quomodo distinguantur tV0{gett)0MKH
©uljhm&Subguljt.
15. Acquisitum eise bonum prarsumitur in suc-
cessione hagestokziana,quando Fiscus
& agnati conc urrunt: alias est -praeium-
tioproavitis.
16. Qu« bona Hagestoke ante annos Hagc-
stokziatusacquisivit, non separantur
abonis jamdi&isacquisitis.
17. In fraudem Fisci ab Hagestokzio alicna-
tum3 fiseus levindicat.
i8.Pe~
 
Annotationen