Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
5* CAPUT. IL
Vox Germanica ,s>aubt3tec§t / aliud indicat Ja sensn
Teutonico,qvam voces duac illa: ,jnt tupitde, in
sensuLatino, Vox illa composita ^(ta&tÜJs^t vi-
gorc compolitionis Germanica duplicis est sen-
sus ; significat cnim-»e/ jm primariam,)»! aliqaoi
summum, sicot dicimus ^ssUÖt^nilö / JFxmhtSiitlfye/
.£au&s2l?>er/ £Mtbt@clö / J?au&lS)?atm / *öau6t$lage/
Jpa\lbt$i(<!)P£mbt9Befctltt<:. vid.opusde ling.Qerm.
^tfg.474. Vel propric significat ea, qvas ad caput
ipsunij aut ad caput, utindividuum aliqvod pcrci-
ncntjiu : JpawUQwi 1 S^\\U%hxi 1 pauhWiedtf ju*'
• ad caput, jus quod capitis aut individui alkujus
inrcrcsse concernit.
Jus hoc vocatur etiam s$,$)Vlfä<i)t l
y&$\)t(BÜttt multisinlocis,quia hoc,quod
jure caduci dcbetur, eledioni Domini ssepe
cst subjc&um : & si baulebiandi extremape-
nuria premantur, ut nullus adsit vel equus,
vel bos vel vacca, cogitur Dominus eligere
gallum vel gallinam: de qua re etiam
CrufnuallJ. sttf. meminit, quomodo in locum
equi G/tüut & in locum Vacca? gaBma subin-
tret. Quid j£$l#ta$t & Mv®!tm
fueritapud Baravos, vid.Joh.If4acT<mtan.hi-
stor,Geldr. pag. gj;.
fcieseg jus caduci fceö^albev genant/ quia est
aut obvenit loco prseda? aut lucri : Pratda
i>te ^Scute/ SSeutt&etl / Saxonice adhuc est
S3Üt/ 35uttfceUpars praeckj.Sä* £eilfr
sc&e (Stammwort ij!35ßt/pr«da: \$W
na#
 
Annotationen