Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
434 CAPUT XXIli.
ne,instrumentis» & qux eis annexasunt in por«
tum NN. CveiBtalisequxdamFormulaj habent.*
abhora&die> quo praediöse merces deportata:
suntinportum NNL vel navalia, inferendi diötx
navi causa»'& durabit isthsc assecuratio, doncc
di&x merces pervenerint in portum NN. &
exonerat« atqueinsalvofuerint, absque ullo de«
trimento & incommodo. ) Nominatae autcm
«avilicebitnavigare protsum » rursum, dextror-
sum, larvorsum, & ab omni later«; atque ex ne-
cessitatevelsponteingrcditalesportus, qui nau-
clero & nautis commodi bonique videbuntur.
Cavemus etiam vobis de omni periculo maris,
tcmpcstate, igni & vento,amicis, iaimicis, arrestis
& detentionitras a Rege, PrincipejRepub. qua«
<cunquefaciendis,de repressaliis; de nequitia vel
sneuria naucleri & nautarum , aliisque tasibüs
qnihuic navi contingere posfinveogitatis veSin-
cogitatrs, asitatis vel inasstatis, nullis exceptis,
Nosvestriloco constituimus , ad vos tutos prat«
standosabomnidamno & incommodo. Atque
si pvzdi&x navi malum ( quod Dens avertat,) ac-
ciderit,adstringimusncs hoeipso vobis vel vestris
mandatariisad omne detrimentum, quod passi
cstis,resärciendum,niHiirum singuü pro rata sum-
mz nominatx, tarn pritnusquam ultimus assecu-
ratoriidqueintraproximumtrimestre,ex quo» uc
decet, certibres h&x Fuerimus de perieulo &
damno. In quo casudamus vobis &aliis Omni-
bus plenam potestatem, tarn ad damnum quam
lucrum nostrum vobis invicem suppetias fcrendi,
inservandapraediäa navi eique annexis > in onc
ran-
 
Annotationen