Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1888

Page: 1
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1888/0017
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΚ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

Ή ενταύθα εκδιδομένη επιγραφή (ητις εξεδόθη προ-
/είρως εν τγ α Έφημερίδι» της 31 Αύγουστου 1888)
είνε το έπίλοιπον τοϋ ώρατρίχόϋ ψηφίσματος τοϋ εν σελ.
70 ές. τοϋ έτους 1883 της 'Αρχ. Έφτ,μερ. ύπο Σ.
Α. Κουμανούδη και έν τω 0. 1. Α. II, άρ. 8ί1ϋ υπό
II. ΚοβΗΙβΓ εκδοθέντος. Είνε δέ άναγεγραμμένη είς
την αύτην στηλην, άλλ' επί της αντιθέτου επιφανείας-

ήτο άρα ή στήλη ύπισθογραφος. Έμεινε δέ άπό του
1883 απαρατήρητος ώς ύπο σκληροϋ τίνος επιχρίσμα-
τος κεκαλυμμένη. Μόλις έπ' έσχατων άνεκάλυψεν αύτην
ό διευθυντής της περί το Τατόϊ Βασιλικής έπαύλεως κ.
Μύντερ, όστις, πέμψας προς έμέ αντίγραφαν και χάρτι-
νον έ'κτυπον, μέ παρεκάλεσε νά εκδώσω αύτην προση-
κόντως δια της 'Αρχ. Εφημερίδος.

Ε Α Ν Δ Ε Τ I Τ Ο Υ Τ Ω Ν Δ I Α Κ Ω Λ Υ Η 1 Ο Ρ Ο ΙΑΝΟ I
ΕΡΕΥ^ΠΡΟΓΡΑφΗ I ΕΝΘΑΥΘΑΑΓΕΝΤΑΜΕ I

60 ΑΚΑΙΤΑΚΟΡΕ ΙΑΠΡΟΓΡΑφΕΝΔΕΡΡΟΡΕΜΠ
ΤΑΤΗΞΔΟΡΡ I Α £ Ε Ν Ρ I ΝΑΚ I Ω ΙΛΕΛΕΥΚΩΜ
ΕΝΩ ΙΜΗΛΑΤΤΟΝΗ€Ρ I ΘΑΜ I ΑΙ Ω ΙΟΡΟΑΝΔ
Ε Κ Ε Λ Ε I Η^ΡΡΟ^φΟ I Τ Ω £ I Ν Ε Ν Α £ Τ Ε ΙΤΟΔ
Ε γ Η φ 1 €ΜΑΤΟΔΕΚΑ I ΤΑ I ΕΡΕΩ^ΥΝΑΑΝΑΓ

65 ΡΑγΑΙΤΟΝΙ ΕΡΕΑΕΝ^ΤΗΛΗ I Α I Ο I Ν Η I Π Ρ
Ο^ΘΕΝΤΟΒΩΜΟΔΕΚΕΛΕ I Α £ I Ν Τ Ε Λ Ε £ I ΤΟ
I £ ΕΑΥΤΟΝ I Κ Ο Δ Η ΜΟ £ ΕΙΡΕΤ Α ΜΕ Ν ΑΛΑ Α ΚΑΤ
ΑΤΑΡΡΟΤΕΡΑγΗφΙ £ ΜΑΤΑΑΚ ΕΤΑ ΙΡΕΡ I Τ
Ε £ Ε I £ΑΓΩΓΗ£ΤΩΝΡΑ I Δ Ω Ν Κ Α I Τ Η € Δ I Α Δ

70 I ΚΑ* ΙΑ*ΤΟ£ΔΕΜΑΡΤΥΡΑ*ΤΡΕ:ίΟ£Ε I ΡΗ
ΤΑΙ ΕΡ ΙΤΗ ΙΑΝΑΚΡ I £ Ε I Π Α Ρ Ε Χ Ε ( Ο Α I ΕΚΤ
Ω ΝΕΑΥΤΟΟΙΑ^Ω Τ Ω Ν ΜΑ Ρ Τ Υ Ρ Ο Ν Τ Α ίΤ ΑΥ Ρ Ε Ρ Ω Τ Ω Μ Ε
ΚΑΙΕΡΟΜΝΥΝΤΑ^ΤΟΝΔΙΑΤΟΝφΡΑΤΡ ΙΟΝ
Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ε Ν Δ. Ε Τ 0 ( Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α ( Κ Α I Ε Ρ Ο Μ Ν Υ

75 ΝΑ I ΕΧΟΜΕΝΟ^ΤΟΒΩΜΟΕΑΝΔΕΜΗΩί ΙΕΝΤ
ΩΘΙΑ€ΩΙΤΟΤΩΙΤΟ£ΟΤΟΙΤΟΝΑΡΙΘΜΟΝΕ
ΚΤΩΝΑΛΛΩΝΦ ΡΑΤΕΡΩΝΡΑΡΕΧΕ£ΟΩΟΤΑΝ
ΔΕΗ I Η Δ I Α Δ I Κ Α £ I ΑΟφΡΑΤΡ ΙΑΡΧΟ^ΜΗΡ
ΡΟΤΕΡΟΝΔ I ΔΟΤΩΤΗγΗφΟΝΡΕΡ I Τ Ω Ν Ρ Α I

80 ΔΩΝΤΟ I £ Α Ρ Α £ I Φ Ρ Α Τ Ε Ρ ( I ΡΡ I ΝΑΝΟ I Α Υ
ΤΟΤΟΕ I ^ΑΓΟΜΕΝΟ© I Α £ Ω Τ Α I ΚΡΥΒΔΗΝΑ
ΡΟΤΟΒΩΜθφΕΡΟΝΤΕ^ΤΗΝγΗφΟΝΔΙ Α γ Η φ
I € Ω Ν Τ Α I ΚΑ I Τ Α ^ Η φ Ο Π Α α Ο Τ Ω Ν Ε Ν Α Ν
Τ ΙΟ ΝΤΩΝΑΡΑΝΤΩΝφΡΑΤΕΡΩΝΡΑΡΟΝ

85 ΤΩΝΕΝΤΗΙΑΓΟΡΑΙΟφΡΑΤΡ I Α Ρ Χ Ο * Δ I ΑΡ
ΙΟΜΗ£ΑΤΩΚΑΙ ΑΝΑΓΟΡΕΥΕΤΩΟΡΟΤΕΡΑΝ
Ϋ Η φ I € Ω Ν Τ Α I ΕΑΝΔΕΫΗφ I £ΑΜΕΝΩΝΤΩΝΘ
I Α£ΩΤΩΝΕΝΑ ΙΑΥΤΟ I £φΡΑΤΕΡΑΟ ΙΑΛΛΟ
I ΦΡΑΤΕΡΕ^ΑΡθγΗφ I € Ω Ν Τ Α ΙΟφΕ I ΛΟΝΤ

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1888 1
loading ...