Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 15.2017

DOI article:
Horzela, Dobrosława; Buchinger, Günter: Witraże z kościoła filialnego St. Lorenzen ob Katsch (Styria): o pochodzeniu i losach zespołu średniowiecznych kwater witrażowych w Krakowie, Wrocławiu i Glasgow
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.38234#0007
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
6

11 2 I 3
9 I io

m
ЩШ
и
ш1
л t £ì
тЧ В

; j|
«Я №
1-
<T [лд

1. Św. Wolfgang, kwatera wi-
trażowa, Muzeum Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, Kraków.
Fot. D. Podosek, Corpus Vitre-
arum, Polska


2. Św. Mikołaj, kwatera witrażo-
wa, Muzeum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Kraków. Fot. D. Podo-
sek, Corpus Vitrearum, Polska


3. Św. Andrzej, kwatera witrażo-
wa, Muzeum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Kraków. Fot. D. Podo-
sek, Corpus Vitrearum, Polska


9. Św. Barbara, kwatera witrażowa, Muzeum
Narodowe we Wrocławiu. Fot. Muzeum Naro-
dowe we Wrocławiu


10. Św. Małgorzata, kwatera witrażowa, Muzeum
Narodowe we Wrocławiu. Fot. Muzeum Naro-
dowe we Wrocławiu
 
Annotationen