Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 15.2017

Page: 101
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha2017/0102
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
101


3. Rysunki cerkwi w publikacji Obmińskiego O cerkwiach drewnianych w Galicyi: a) Krywka; b) Turka; c) Boberka Niżna;
d) Tatarynów. Wg „Sprawozdania Komisyi do badania historyi sztuki w Polsce”, t. 9,1915, s. 406, 410,414,417

Po powrocie z Berlina Tadeusz Obmiński otrzymał
swoje pierwsze zamówienia jako architekt praktyku-
jący Najwcześniejsze z jego pojektów są próbami sty-
lu zakopiańskiego z domieszką huculskich oraz innych
motywów, wywodzących się z tradycyjnej architektury
i sztuki ludowej wschodnich terenów Galicji. Do pierw-
szych prac Obmińskiego, wykonanych w tej konwencji
stylowej, zalicza się brama wejściowa na jubileuszową

informacji - wydano 1901 r. w Berlinie (S.M. Brzozowski, Ob-
miński Tadeusz, s. 431 [jak w przyp. 2] ). Ten tekst mógłby być po-
wiązany z późniejszą rozprawą doktorską (ten sam tytuł), jednak
piszącemu te słowa nie udało się dotrzeć do niego w zbiorach bi-
bliotecznych.

wystawę Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie, ot-
wartą 17 maja 1902 r. w Parku Stryjskim34.
Jednocześnie Tadeusz Obmiński uczestniczył w przy-
ozdobieniu wnętrz nowego lwowskiego dworca kolejo-
wego (wybudowanego w latach 1901-1904), projektu-
jąc zestaw „zakopiańskich” mebli dla wnętrza restaura-
cji trzeciej klasy. Prawdopodobnie szansę uczestniczenia
w pracach przy dworcu zawdzięczał dyrektorowi kolei

34 Wystawa jubileuszowa Towarzystwa Politechnicznego 1902 r., „Cza-
sopismo Techniczne”, 1902, nr 24, s. 326; J. Lewicki, Między trady-
cją a nowoczesnością, s. 119,120 (jak w przyp. 7).
loading ...